Cerdedo-Cotobade licita por 264.656 euros o acondicionamento do entorno da Carballeira de San Xusto

O proxecto permitirá eliminar superficies innecesarias de asfalto, facer aparcadoiros de adoquín con herba, sendas peonís en granito e canles para a auga que procede da fonte ►A proposta inclúe un novo elemento, un mirador que ocupará unha das ladeiras do canón sobre o río Lérez

Cerdeo-Cotobade
photo_camera Unha das zonas onde se actuará é o vial que pasa moi próximo á capela. DP
O Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de adxudicar en 264.656,91 euros o acondicionamento paisaxístico do entorno e accesos da Carballeira de San Xusto. As obras sairán adiante grazas a un convenio de colaboración asinado polo Concello coa Axencia de Turismo de Galicia.

A empresa adxudicataria, Coviastec, presentou unha oferta que permite aforrar un 11% sobre o prezo de saída fixado polos técnicos en casi 300.000 euros e na que comprometeu melloras enfocada á limpeza e tratamento de zona arbustiva, drenaxe e saneamento.

Estas obras de acondicionamento paisaxístico do entorno e acceso da Carballeira de San Xusto están incluídas dentro do Pacto pola Paisaxe, primeiro que se asina en Galicia e que ten como protagonistas ás zonas próximas aos meandros do río Lérez.

Do total do custe das obras, a Xunta asume o 70% mentras que o Concello de Cerdedo-Cotobade farase cargo de aportar o outro 30% restante co fin de que se poida levar a cabo do mellor maneira posible esta actuación que mellorará substancialmente o uso e a seguridade na zona ao tempo que se recupera o concepto de unidade que sempre tivo e volverá a ter.

A intervención proposta busca dignificar o lugar para que vaia en consonancia cos elementos patrimoniais que alí se atopan, remarcándoos e poñéndoos en valor. Para isto levaranse a cabo una serie de intervencións en distintos puntos do ámbito para conseguir finalmente una visión de conxunto harmónica e acorde aos valores que aquí se atopan.

O ámbito de intervención circunscríbese ós terreos de propiedade municipal que constitúen a zona de accesos propiedade do concello de Cerdedo- Cotobade. No entorno da carballeira esta parcela ten unha serie de ensanchamentos que serven como aparcadoiro e outros usos, e que na actualidade se atopan totalmente asfaltados.

Esas superficies asfaltadas impermeables supoñen importantes escorrentías en épocas de choiva.

A proposta sobre estas zonas de aparcamento consistirá na fragmentación desas superficies asfaltadas impermeables intercalándoas con zonas adoquinadas e a introdución de arbolado que mellore visualmente estes ámbitos.

Estableceranse tamén zonas de infiltración de auga nas bandas adoquinadas para mellorar o comportamento ambiental.

 
Un proxecto que abordará tres zonas diferentes
A intervención vaise dividir en tres zonas. A primeira, será a que ocupe o primeiro aparcadoiro de 894 metros cadrados totalmente cubertos e impermeabilizados polo asfalto. Nesta zona levarase a cabo a fragmentación do asfaltado existente intercalando zonas de vexetación que permitan a infiltración da auga no sentido das actuais escorrentías. Cara á carballeira plantarase una fila de carballos autóctonos, dando continuidade á zona da carballeira e acadando a imaxe da mesma xa dende o seu acceso principal, ao quedar ocultos os exemplares de roble americano que rompen  coa imaxe da carballeira centenaria. Crearase tamén unha zona de aparcamento no lateral esquerdo cun pavimento filtrante con adoquíns e herba baixa entre eles. Entre esta zona de aparcamento e a plantación dos novos carballos crearase un percorrido peonil que continuará por toda a contorna da carballeira. Na outra banda da calzada crearase igualmente unha tira de adoquín con xunta aberta para o percorrido peonil e o aparcamento para épocas de máis afluencia. No bordo deste percorrido peonil acondicionarase a canle de auga que continúa ata a fonte.

Na segunda zona a superficie total de 907 cadrados nas mesmas características de impermeabilización ca o anterior faráse unha adecuación con vexetación baixa e unha protección da capelacun muro-banco de pedra na zona de bordo. Así, a capela quedará a unha distancia da calzada considerable para a súa protección. Tamén se porá en valor a fonte e sinalar a súa relación directa coa capela e a caballeira. Para isto recórtase o asfalto ao seu paso pola zona da fonte e faise un cambio de pavimento sendo o novo un adoquín que permita marcar a diferenciación e resaltar a importancia da fonte. En canto aos carballos que actualmente se atopan no interior da estrada óptase por limitar a calzada ao seu paso polos mesmos, eliminando o asfalto necesario. O vial, polo tanto, queda reducido e dividido neste punto, limitando o ancho dos carrís.

A terceira zona ten unha superficie total de 2.053 metros cadrados. Esta zona, actualmente destinada a aparcadoiro, converterase nunha zona verde que albergará, tan só nos momentos de maior afluencia, unha zona convertible a aparcamento polo seu pavimento drenante de herba baixa. Na veira esquerda continuarase con percorrido peonil a través desa zona natural de herba baixa en continuidade coa carballeira. Este lugar funcionará ás veces como campo da festa.
 

Mirador

O único espazo engadido no sentido de que non existía anteriormente no entorno da Carballeira de San Xusto será o mirador. Este plantéxase como unha estrutura en voadizo que partirá da cota á que se atopa o merendeiro y voará no punto no que comeza a baixar a ladeira. A estrutura do mesmo será metálica, a través de vigas e pilares que a vencellarán ao terreo cunhas zapatas de formigón. Os acabados do chan e barandas serán en madeira tratada.
Cerdedo-Cotobade 2
A zona onde se implantará o mirador sobre o Lérez.D. P.

Comentarios