martes. 27.07.2021 |
El tiempo
martes. 27.07.2021
El tiempo

Galicia permite a reapertura de parques acuáticos

Usuarios disfrutando de una piscina municipal. GONZALO GARCÍA (ADP)
Usuarios disfrutando dunha piscina. GONZALO GARCÍA (ADP)
A Xunta equipara o horario de peche de salas de xogo coa hostalaría 

Galicia actualizou a normativa da pandemia do covid-19 e introduciu dous cambios específicos. Estas modificacións afectan esencialmente á reapertura de instalacións parques acuáticos e a equiparación do horario de peche de locais de xogo respecto da hostalaría, nos concellos con nivel de restrición media ou media-baixa.

O Diario Oficial de Galicia publica este xoves os cambios acordados na reunión do comité clínico de expertos desta semana respecto da orde de medidas de prevención específicas pola situación sanitaria.

A partir das 00.00 horas do sábado, a comunidade contará unicamente con tres municipios en nivel medio de restricións (Camariñas, Malpica de Bergantiños e Soutomaior), con aforo limitado ao 30 por cento no interior da hostalaría e ao 50 por cento nas terrazas.

O resto do territorio mantén as medidas de nivel máis reducido (a franxa de restrición media baixa), coa hostalaría ao 50 por cento en interior e ao 75 por cento en exterior.

PARQUES ACUÁTICOS. Con todo, o DOG tamén reflicte outras modificacións nas actividades permitidas no territorio.

Os parques acuáticos poderán desenvolver a súa actividade cun aforo limitado ao 50 por cento de capacidade máxima e control de accesos (tanto ao recinto como nas atraccións), para así evitar aglomeracións e garantir unha distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

O emprego de flotadores farase de maneira individual, excepto no caso de menores ou persoas que precisen de asistencia e recoméndase que os grupos non superen as quince persoas, excepto no caso de persoas convivintes.

A máscara será obrigatoria e salvo durante o baño ou o uso das atraccións acuáticas, ou sempre que se permaneza nun espazo determinado, sen desprazarse e garantindo a distancia interpersoal.

En calquera caso, será necesario levala posta tanto para os accesos como para os desprazamentos e paseos nas zonas comúns de tránsito.

Doutra banda, o uso das duchas e lavapés ao aire libre limitarase a unha persoa por dispositivo, excepto no caso de persoas que precisen asistencia. No caso de instalacións pechadas, poderase usar o 50 por cento de todas as dispoñibles, dispoñan ou non de cabina. 

Os vestiarios e aseos das instalacións poderanse utilizar na súa totalidade sempre que dispoñan de cabinas, ou o 50% en caso contrario.

SALÓNS DE XOGO. O resto de cambios afectan os establecementos de xogos colectivos de diñeiro e de azar, salóns de xogo, salas de bingo, salóns recreativos, rifas e tómbolas, locais específicos de apostas e similares.

En concreto, aqueles que se sitúan en municipios de nivel medio de restricións (actualmente Camariñas, Malpica e Soutomaior) poderán realizar a súa actividade ata a 1,00 da madrugada cun 30 por cento do aforo. No caso de que se sitúen en puntos con medidas de nivel medio-baixo, poderá chegar ao 50 por cento da súa capacidade.

Os locais deberán garantirse a distancia de seguridade interpersoal en todas as instalacións e entre as mesas ou, no seu caso, agrupacións de mesas, cun máximo de seis persoas en cada unha. Así mesmo, o uso de máscara será obrigatorio.

No caso de que se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, o réxime e horario de prestación deste servizo axustarase ao disposto para os establecementos de hostalaría.

Nese sentido, o horario de peche ao público será ás 23.00 horas e aqueles establecementos que utilicen a opción de ampliar o seu horario até a 1.00 deberán cumprir os requisitos e medidas aprobadas do 'Plan de hostalaría segura'.

Neste sentido, a opción de ampliación de horario terá efectos desde as 23.00 horas do 18 de xuño, polo que entrará en vigor antes que o resto de restricións da orde (que se aplican a partir das 00,00 horas do 19).

Galicia permite a reapertura de parques acuáticos
Comentarios
ç