Auga, garantía de futuro para as persoas e o planeta

Os recursos hídricos son básicos para a nosa vida cotiá e para o progreso da sociedade
Estación de tratamento de auga potable. DP
photo_camera Estación de tratamento de auga potable. DP

O día mundial da auga, que se celebra este luns 22 de marzo auspiciado por Nacións Unidas, céntrase este ano en O valor da auga e busca coñecer o significado que este elemento ten para cada un de nós e tomar consciencia respecto diso. Unha reflexión máis necesaria que nunca porque en 2050 a poboación mundial alcanzará case os 10.000 millóns de persoas e a demanda mundial de auga aumentará entre un 20 e un 30%.

A dispoñibilidade de recursos hídricos atópase gravemente ameazada polo impacto do cambio climático. España é o país da UE máis vulnerable e o que sofre unha maior tensión hídrica, segundo a Axencia Europea do Medio Ambiente, polo que mitigar os efectos do quecemento global é urxente. E aínda que tradicionalmente asóciase a escaseza de auga a outras xeografías, en Galicia sufrimos xa de forma cíclica os efectos da tensión hídrica e os períodos prolongados de seca.

Motor de desenvolvemento


A auga é un ben básico para as persoas e os seus fogares. Beber, cociñar, ducharnos, lavar os pratos e regar as plantas son xestos cotiáns aos que agora sumamos un novo ritual: lavarnos as mans a conciencia para protexernos na actual crise sanitaria, que subliñou a importancia do binomio auga-saúde.

Os recursos hídricos fan sostibles todas as actividades que xeran riqueza: a industria e a agricultura, entre outros. E, sobre todo, son un factor crave para as cidades e as súas contornas, onde se estima que vivirá o 75% da poboación mundial en 2050. A auga é moito máis que un servizo. A súa importancia para a sociedade confírelle o papel de catalizador á hora de avanzar cara a unha sociedade máis xusta e con oportunidades para todos.

Agora, para a reconstrución verde, a auga volverá xogar un papel transversal clave, xa que se debe dispoñer das infraestruturas e procesos que garantan a auga, en cantidade e calidade, que requiren estes novos desenvolvementos industriais máis ecolóxicos, tecnolóxicos e dixitais.

Pacto para unha recuperación inclusiva


Viaqua, que ten no seu ADN a xestión responsable da auga e pon ás persoas no centro da súa estratexia, tomou a iniciativa ante os retos derivados da actual crise sanitaria. A empresa propuxo alcanzar un Pacto Social que garanta unha recuperación económica sostible e equitativa, de acordo coa Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas. Trátase de garantir sempre o acceso á auga aos colectivos vulnerables e impulsar unha recuperación ‘verde’ que chegue a toda a sociedade, sen deixar a ninguén atrás. Unha reactivación baseada na colaboración público-privada e no emprego de calidade, aproveitando os fondos europeos Next Generation para realizar investimentos estratéxicos, nas que a auga e o seu futuro teñan un papel protagonista.

Á vangarda na detección do virus


Nesta loita contra a crise sanitaria, Viaqua colaborou coa Xunta de Galicia, Augas de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela en diferentes proxectos de I+D+i. O obxectivo destes proxectos é o seguimento da incidencia da COVID19, en concellos como Ourense, Viveiro e Santiago de Compostela, a través da súa detección en augas residuais urbanas.

SUEZ España, grupo ao que pertence Viaqua, foi un paso máis aló, desenvolvendo en tempo récord a solución integral COVID-19 City Sentinel: un sistema integral de alerta epidemiolóxica para a detección temperá do virus nas augas residuais. Esta innovadora solución, que inclúe a detección da nova cepa británica, está implantada xa no Concello de Betanzos e en máis dun centenar de municipios do territorio nacional, o que permite facer o seguimento a máis de 13 millóns de habitantes.

O futuro da xestión da auga


Os grandes retos aos que se enfronta a sociedade actual, como a loita contra a emerxencia climática ou a actual crise sanitaria, son máis fáciles de superar co apoio da tecnoloxía e as ferramentas dixitais. A captación e análise de datos (data mining, big data), a xestión baseada nos datos (datadriven), as medicións intelixentes (smart metering) ou a aplicación de algoritmos e modelos de intelixencia artificial (AI), son instrumentos que impulsa Viaqua na súa aposta pola innovación e a dixitalización, permitindo transformar por completo a xestión urbana do ciclo da auga, sendo máis eficiente e respectuosa co medio ambiente. Entre outras accións, a empresa leva a cabo, de forma continua, medidas dirixidas a reducir as perdas de auga por fugas na rede de abastecemento, utilizando para iso os equipos de procura de fugas máis avanzados; así como accións para reducir a pegada de carbono, mediante o uso de aplicacións que optimizan os procesos propios da súa xestión.

Segundo Nacións Unidas, a auga ten impacto para toda a sociedade: como fonte natural primordial, a través das infraestruturas hidráulicas e do papel que supón no desenvolvemento dos servizos esenciais −como a saúde−, a actividade económica, así como a súa achega sociocultural. En definitiva, a auga é un ben esencial para todos, e para todo, que debemos coidar no presente e protexer para o futur

Comentarios