martes. 24.11.2020 |
El tiempo
martes. 24.11.2020
El tiempo

El Concello celebra desde el sábado la 'Ceremonia de bebés'

PONTEVEDRA. El Concello de Pontevedra pondrá en marcha este sábado, 26 de septiembre un nuevo acto protocolario: la ceremonia de bebés que se celebrará en el Pazo de Mugartegui.

El bando que anuncia la celebración de la Ceremonia de bebés es el siguiente:

"Queridos pontevedreses e pontevedresas, Ante a demanda expresada por unha parte da cidadanía, nomeadamente proxenitores que desexan testemuñar públicamente o nacemento dos seus fillos ou fillas en Pontevedra, veño en dispoñer a celebración dun novo tipo de eventos, aos que denominaremos Cerimonias de Bebés, que consisten en desenvolver actos públicos de recoñecemento a novos cidadáns e cidadás.

Pontevedra, considerada Cidade Amiga da Infancia, aposta por convertirse nunha cidade na que as nenas e os nenos poidan medrar en espazos sans, integradores e amábeis, na que servizos básicos como a educación, a sanidade e a cultura se presten con garantías públicas e na que as políticas de apoio á infancia estean presentes en todos os ámbitos da xestión pública, desde a accesibilidade á mobilidade infantil, pasando pola educación viaria, as programacións cultural, festiva e deportiva, as políticas de benestar e o apoio á educación xeral, entre outros.

Moitas persoas desexan celebrar un acto de testemuña pública do nacemento dun novo membro das súas familias, a través dunha cerimonia de benchegada á cidadanía, polo que ordenei planificar todos os detalles que nos permitan acometer este tipo de eventos coa dignidade e a formalidade necesarias para que resulte un acontecemento memorábel.

Despois de realizar os sondeos pertinentes, decidimos celebrar cerimonias de bebés ás que poidan acodir as criaturas acompañadas dos pais, nais, testemuñas e familiares que desexen, para seren recoñecidos públicamente como cidadáns ou cidadás de Pontevedra.

As cerimonias serán colectivas, mensuais, programadas e organizadas segundo un protocolo elaborado expresamente con esta finalidade.Terán lugar no Pazo de Mugartegui un día sábado pola mañá, se ben estes aspectos son flexibles e irán regulándose a medida que se vaian celebrando eventos e que se poidan axustar todos os extremos para perfeccionalos, adaptalos no posíbel á demanda dos interesados e lograr a máxima dignidade e comodidade dos participantes.

Os proxenitores interesados en participar nestas cerimonias, deben dirixir unha solicitude ao Servizo de Protocolo da Alcaldía na que fagan constar os seus nomes e números de DNI, o nome do neno ou nena e data de nacemento, enderezo familiar e fotocopia do Libro de Familia. No Servizo de Protocolo do Concello poden recibir máis información sobre calquera curiosidade e suxestión que queira realizar en torno á cerimonia".

La carta del convite fue firmada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

El Concello celebra desde el sábado la 'Ceremonia de bebés'
Comentarios