O outro Elvis

Elvis Costello vén de quitar unha autobiografía chea de música e sinceridade, que comenta Ramón González Rey. Non menos singular é o filósofo Antonio Escohotado, que protagoniza a colaboración de Nogueira. Escohotado é un erudito en temas de drogas, unha materia que tamén interesou a Allen Gingsberg, sobre quen escribe Antonio Costa. O manexo da herdanza de Vázquez Montalbán non gustou a Xurxo Chapela. Ramón Rozas descúbrenos a curiosa relación epistolar de Melville e Nawthorne. Portorosa felicítase polo seu recente doutorado. Antonio Costa segue falando de escritores nortemaricanos en México. Manuel Gago reflexiona sobre os últimos descubrimentos arqueolóxicos. Jaureguizar visita a catedral de Lugo.

Comentarios