Raúl López posúe máis do 40 por cento das accións do Obradoiro

Raúl López, presidente do Obradoiro CAB, ten sobre o 41% das accións do club compostelán, a través de varias das súas sociedades. Os socios do Obra totalizan o 10% e o resto de accionistas teñen unha participación sempre inferior ao 5%. Así quedou de manifesto na última asemblea xeral do club..

Comentarios