martes. 13.04.2021 |
El tiempo
martes. 13.04.2021
El tiempo

Los arquitectos salvan el año covid y registran un 28% más de obras que en 2019

Edificio en rehabilitación. DP
Edificio en rehabilitación. DP

Pontevedra contabilizó entre enero y septiembre 1.089 visados de vivienda, el 37% del total de Galicia

El sector de la arquitectura en la provincia de Pontevedra cierra el año marcado por la pandemia de covid-19 con cifras positivas. Según datos del Colegio de Arquitectos, en lo que va de año 2020 se han contabilizado en la provincia 1.089 visados de obra. Esta cifra supone un 28% más de actividad que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 853 visados, y casi alcanza el total de todo 2019, con 1.093.

Dos son los motivos a los que apuntan los arquitectos pontevedreses que llevan a este resultado. Por una parte, "a inercia que levaban na redacción deste tipo de proxectos pola recuperación que xa se vía antes da pandemia". Y, por otra, por la demanda que ha surgido a raíz de la crisis de la covid-19. "É preciso observar o que pasará nos próximos meses. O que si se nota é que a porcentaxe de rehabilitación fronte á vivenda nova vai en aumento, aínda que os datos son moi baixos polo momento", manifestó el presidente de los arquitectos pontevedreses, Anselmo Villanueva.

Elena Ampudia: "Hai que aproveitar o potencial do sector para saír da crise, e impulsar a transformación das nosas vivendas"

"Tralo confinamento a xente busca maior calidade de vida"

A nivel gallego, se visaron 2.935 vivendas entre enero y septiembre de 2020, lo que se traduce en un 8,34% más con relación al mismo período de 2019, cuando se construyeron 2.709 viviendas. En este sentido, la decana del Colegio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, explicó que esta leve subida de la construcción de viviendas en Galicia puede deberse al incremento del visado de vivienda unifamiliar en el semestre y manifestó que en parte puede deberse a la reacción de la ciudadanía tras el confinamiento domiciliario, en la búsqueda de una residencia con espacios exteriores que aporte mayor calidad de vida. Por otra parte, se aprecia una caída en cierta tipología de obras por la pandemia, como las obras comerciales o residenciales públicas como son los albergues

PEORES DATOS. La crisis sanitaria, social y económica también ha situado a la construcción en cifras de visado similares a las de 2016 (entonces la provincia de Pontevedra registró 1.143 viviendas visadas) a nivel nacional. Así, la superficie visada en proyectos de ejecución de obra nueva acumula una caída del 21% entre los meses de enero y septiembre en España (3,5 millones de metros cuadrados menos). En número de viviendas, el impacto de la pandemia se traduce en 11.046 viviendas visadas menos que en los primeros nueve meses de 2019, en el que que se visaron 78.835.

Los datos recogidos por el Barómetro de Arquitectura e Edificación, informe elaborado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), constatan igualmente una disminución de la superficie rehabilitada residencial del 7,61% que alcanza el 38% en el caso de la superficie rehabilitada no residencial.

Anselmo Villanueva: "Se alcanzásemos os niveis de rehabilitación de Europa crearíanse 400.000 novos empregos"

"A rehabilitación precisa dun esforzo común e dun apoio firme das administracións"

A pesar de las consecuencias económicas y sociales de la ralentización de la actividad en el sector, provocada por la crisis del coronavirus, para garantizar el acceso a la vivienda y la adecuación del parque residencial a lo que realmente necesita la ciudadanía, la responsable de los arquitectos gallegos subrayó que es el momento de "aproveitar o potencial do sector para contribuír a saír da crise, impulsando a necesaria transformación das nosas vivendas". Se refiere Ampudia a obras realizadas con calidad "e respectando as condicións de accesibilidade e eficiencia enerxética desde un concepto global que comprenda a envolvente e as instalacións".

Por este motivo, desde el COAG consideran que es necesario "apostar pola rehabilitación, a rexeneración e renovacións urbanas e a construción de obra nova onde sexa preciso", manifestó Elena Ampudia.

Anselmo Villanueva, presidente da do COAG de Pontevedra: "Sen Plans de Ordenación estaremos a facer decoración urbana"

Como está a influír a pandemia de covid no sector da arquitectura? 

Aínda é cedo para poder sacar conclusións. Moitas xeracións anteriores viviron pandemias e só nalgúns casos pódese constatar un efecto relevante sobre o deseño das vivendas ou nas tramas urbanas. É necesario ter máis perspectiva para entender mellor esta pandemia concreta e as incertezas que pon de manifesto, para poder aprender as súas leccións Edificio en rehabilitación. adecuadamente. O que está claro é que dende os gobernos locais tense que facer un esforzo para a adaptación dos plans urbanísticos á situación que estamos a vivir, é prioritario reactivar os plans que están a durmir nun caixón e elaborar novos plans debido a este cambio de paradigma que estamos a vivir xerado pola situación de pandemia actual. Se non se fai urbanismo responsable materializado con Plans de Ordenación adaptados aos tempos e ás necesidades das persoas estaremos a facer decoración urbana. É importante neste punto facer un chamamento aos responsables destas actuacións a que se faga dunha forma máis participativa. A intervención en espazos de relevancia para a configuración das cidades debe promover a actuación con concursos públicos, o resultado redundará nunha mellora para o concello e para os cidadáns.

Como cambiou a demanda na rehabilitación de vivendas? Que solicita a xente agora tras o confinamento? 

A demanda de rehabilitación de vivendas é unha realidade que precisa dun esforzo común e dun apoio firme e real por parte das administracións, que se apoie dende o económico o administrativo, axilizando este tipo de licenzas para que non se eternicen os procesos de actuación na rehabilitación de vivendas que na maior parte teñen que ver co patrimonio das cidades e pobos de Galicia. Renovar vivendas, edificios e espazos públicos a un ritmo moito maior quAnselmo Villanuevae o dos últimos anos xa era unha urxencia antes da crise da covid-19 para cumprir con necesidades ambientais, incrementar o parque de vivenda de alugueiro alcanzable e adecualos aos requirimentos actuais. Se temos en conta que a media de traballadores ocupados en rehabilitación en países europeos semellantes ao noso é do 3,9%, mentres que, en España, redúcese ao 2,2%, se alcanzásemos eses niveis, crearíanse 400.000 novos empregos.

E no que atinxe á vivenda de nova construción? 

Estase notando un incremento neste tipo de encargos de vivendas, a súa tramitación é mais rápida e sinxela na maior parte dos casos e o seu custe inferior o da rehabilitación. O que si é que o confinamento cuestionou dunha forma nunca antes vista o modelo de vivenda que estabamos a habitar ou a padecer en moitos casos, sen ser conscientes polo ritmo de vida que levabamos. Esta reflexión tenos que levar a plantexar cambios normativos que flexibilicen a ocupación dos espazos habitacionais posto que a rixidez actual non garante a calidade dos mesmos.

Los arquitectos salvan el año covid y registran un 28% más de obras...
Comentarios
ç