lunes. 01.06.2020 |
El tiempo
lunes. 01.06.2020
El tiempo

Cerponzóns celebra este viernes su 999 aniversario

La Escola de Canteiros creará para ello una réplica de dos antiguos cruceiros que instalará en el lugar de Tilve, donde estaban originalmente

Cruceiro situado junto al puente Malvar. DPRecuperar dos antiguos cruceiros. Esta es la forma con la que la asociación de vecinos O Chedeiro quiere festejar el 999 aniversario de la constitución de la parroquia de San Vicente de Cerponzóns, que se celebra este viernes. Ambas creaciones artísticas se instalarán en dos enclaves del lugar de Tilve, en unos enclaves "o máis cerca posible" de los puntos en los que estaban situados originalmente.

La junta directiva de O Chedeiro explica que una de sus principales preocupaciones desde que tomó las riendas de la entidad fue "recuperar o noso patrimonio", del que formaban parte los dos cruceiros que "hai anos" existían en la parroquia (en concreto los de Mogos y A Chanciña) y cuyas réplicas saldrán de los talleres de la Escola de Canteiros de Poio.

"A acción que queremos levar acabo enmárcase nun plan de dinamización cultural da parroquia para poñer en valor os elementos máis destacados do patrimonio natural e cultural", subraya el equipo directivo, al mismo tiempo que agradece la colaboración de la Deputación por la donación de las dos piezas de devoción religiosa.

Además, la junta rectora de O Chedeiro agradece al párroco Manuel Míguez y a los vecinos de Cerponzóns su colaboración al aportar datos sobre la historia de ambos cruceiros.

"Nestes intres estamos desenvolvendo os trámites que resultan habituáis nestes casos, agardando que se resolvan o máis rápido posible", explica la directiva.

Respecto al cruceiro de Mogos, el equipo rector de O Chedeiro indica que "dende tempos moito mais atrás de 1884, refiren os escritos que cara onde actualmente está o cemiterio de San Vicente de Cerponzóns , cando este non existía, estivo situada a primeira rectoral ou casa do cura da parroquia. Por alí pasaba o Camiño de Mogos, polo que ían as procesión que chegaban a un cruceiro onde ao seu pe eran enterrados os nenos que morrian sen bautizar".

DESTRUIDO. Según las averiguaciones que efectuó la asociación de vecinos, el cruceiro de Mogos "rompeu ou foi destruído na época da Guerra Civil".

En cuanto al cruceiro de A Chanciña, la directiva de O Chedeiro subraya que éste estaba situado en un vial por el que se accedía al lugar de A Bouza, al molino de O Caeiro y a la parroquia vecina de Verducido.

"Os veciños de máis idade deste lugar comentan que recordan que os seus avós que falábanlles de que cando eran as festas patronais de Verducido por esta corredoira pasaban os homes da parroquia levando ao lombo o órgano da igrexa de Cerponzóns. Despois voltaban con el cara a este templo".

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO. La junta directiva de O Chedeiro subraya que hastaeste cruceiro llegaba la procesión del Santísimo, que efectuaba una parada en la que el cura pronunciaba su homilía.

"Algúns veciños o último que recordan deste cruceiro é que estaba últimamente sin a cruz e que só estaban a vara e a base , que seguramente aínda estará no seu sitio , daquela bastante enterrada e pouco visible. Ademais, algunha veciña de moza achegábase a este lugar a recoller frouma para as cortes das vacas, mentres que outros rapaces ían coas súas cabras a pastar e de paso xogaban alí. algún destos rapaces aínda recorda de limpar co pé o sitio do cruceiro e aparecía a pedra da súa base".

Cerponzóns celebra este viernes su 999 aniversario
Comentarios