Una empresa madrileña se encargará del mantenimiento de espacios públicos de Pontevedra

Elsamex. Gestión de Infraestructuras fue la adjudicataria del nuevo contrato, que podría ascender a 3 millones de euros
Eva Vilaverde. ARCHIVO
photo_camera Eva Vilaverde. ARCHIVO

El Concello de Pontevedra ha anunciado este martes la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de espacios públicos del municipio. Tras recibir la oferta de cuatro empresas "con ampla experiencia" y que presentaron "unha baixa media na contía do 8,36%", finalmente Elsamex. Gestión de Infraestructuras, S.L. fue la propuesta elegida.

"A súa oferta inclúe unha baixa porcentual do 13% e unha mellora dos equipos, dos recursos humanos, para sacar adiante o contrato, con catro operarios a maiores do que se recollía nos pregos", explicó este martes la edil de Seguridad e Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, tras la Comisión de Movilidad.

El proyecto se licitó por 1.452.000 euros, lo equivale a 726.000 por año, es decir, 226.000 euros más que en la actualidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la duración del contrato es de dos años, con opción de prorrogarlo otros dos, por lo que el presupuesto final podría llegar a ascender a 3 millones de euros.

Así, la entidad madrileña se encargará de "manter no mellor estado posible os espazos públicos urbanos, en todo o que ten que ver con mobiliario, viario, pavimentos, pintado e sinalización, en todas as zonas urbanizadas do Concello". Tal y como apuntó Vilaverde, gracias a este contrato, "redobraremos esforzos no obxectivo prioritario do goberno de manter e mellorar día a día o estándar de calidade dos seus espazos urbanos".

Y es que con este servicio no solo se mejorará "nos recursos económicos que se destinan", sino que, además, habrá un aumento en los recursos humanos , "porque pasamos a garantir a presenza de tres brigadas de mantemento na rúa con carácter permanente, e, a maiores, outra de retén". A estos cuatro equipos habría que sumar además otros tres de las brigadas municipales.

"A cordinación coas brigadas municipais fai que os traballos que se escapan do rutineiro sexan atendidos pola empresa, e as urxencias polas brigadas municipais", afirmó la nacionalista.

Y aunque en Pontevedra "partimos dunha moi boa base porque temos os espazos públicos moi coidados", con este contrato habrá "maior inmediatez á hora de tratar as emerxencias que poidan ir xurdindo" y se incorporarán "necesidades e unidades de obra que con anterioridade non estaban incluídos". Se trataría, por ejemplo, de "máis traballos de carpintería, de ferretería e tratamento do metal, pintados, sinalización vertical e horizontal e outras estruturas singulares, como muros, peches ou pontes que poden ter algún desgaste ou algunha necesidade concreta que se vai a poder cubrir tamén por este contrato".

Comentarios