sábado. 20.07.2019 |
El tiempo
sábado. 20.07.2019
El tiempo

Pontevedra ten 387 cans potencialmente perigosos

O doberman está considerado como can de raza perigosa. PIXABAY
O doberman está considerado como can de raza perigosa. PIXABAY

O Concello conta cun animal deste tipo por cada 213 habitantes  ▶ Hai 557 licenzas para custodiar PPP emitidas pola Policía Local, que denegou dúas
 

Pontevedra ten censado un can potencialmente perigoso (PPP, polas súas siglas en español) por cada 213 habitantes, segundo os datos do Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos facilitados polo Concello. Este censo púxose en marcha en 2002 e resulta obrigatoria a inscrición no mesmo para os cans das razas consideradas potencialmente perigosas segundo a Lei 2/2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Desde aquela cada ano sumáronse novos animais, sen seguir un patrón concreto. En 2002 eran 62 e neste ano incorporáronse 36, por exemplo. Ademais, aínda que os propietarios deben comunicar o falecemento da mascota, de darse o caso, non sempre ocorre.

Estes datos, non obstante, diverxen dos facilitados polo Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), responsabilidade da Consellería de Medio Ambiente.

Os cans considerados PPP deberán pasear con bozo e cunha correa de dous metros de longo como máximo en vías públicas
 

Neste caso, a data do 3 de agosto de 2018 había rexistrados 13.612 cans no municipio, dos que un 4,2% (572) están considerados potencialmente perigosos. Tomando como base estas outras cifras, Pontevedra contaría cun can destas características por cada 144 cidadáns. Esta porcentaxe vén incrementándose respecto a anos anteriores, segundo os datos da mesma clasificación. Así, na mesma data de 2015 os PPP eran 360 e supoñían o 3,7% do total (9.751). En 2017 subiran a 475, o 3,9% do total, estimado en 12.029 cans.

Provincia á cabeza
Segundo este mesmo rexistro, a provincia de Pontevedra está á cabeza na custodia de cans potencialmente perigosos respecto ao total de Galicia desde o punto de vista porcentual. A comunidade ten rexistrados 539.716 cans, dos que o 3% pertencen a razas incluidas na dita catalogación (16.388).

En Pontevedra a porcentaxe sobe ao 3,6%, é dicir, 6.685 PPP do total de 187.384. Na provincia da Coruña baixa ao 3,5%, xa que dos 202.220 cans rexistrados son PPP 7.051. Séguenlle, a moita distancia, as provincias do interior da comunidade. Lugo conta con 80.631, dos que o 1,8% son PPP (1.463), e Ourense ten rexistrados 69.481, dos que 1.189 (1,7%) teñen esa consideración.

Entre os municipios da provincia hai diferenzas considerables en canto ao rexistro de cans potencialmente perigosos. Esta mesma semana este periódico daba conta do 6% correspondente á comarca do Morrazo, que conta coas porcentaxes máis elevadas do ámbito provincial, como Bueu (8,8%) e Marín (6,6%). Por riba da media provincial figuran tamén, segundo o Regiac, concellos como Baiona (5,2%), Cangas (4,8%), Vigo (5%) e A Illa de Arousa, cun 6,9%.

Cans potencialmente perigosos en Pontevedra

A maioría sitúase por debaixo, algúns con porcentaxes simbólicas, como Dozón (0,2%) ou Mondariz-Balneario (0,8%).

Razas de PPP
Segundo a Lei 4/ 2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, considéranse razas de cans potencialmente perigosas aquelas que polas súas características raciais puidesen ser aptas para o adestramento para a garda e defensa. En concreto, cans pertencentes ás seguintes razas: american stafforshire terrier, pit bull terrier, bullmastif, dobermann, dogo arxentino, dogo de Burdeos, dogo do Tíbet, fila brasileiro, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín, rottweiler, bull terrier, staffordshire bull terrier, tosa inu e akita inu. Tamén terán esta consideración os cruzamentos en primeira xeración destas razas ou cruzamentos destas razas con outras.

Licenzas
A custodia deste tipo de animais requerirá da obtención previa dunha licenza administrativa outorgada polo Concello, que durará cinco anos e que poderá ser renovada. Ademais, estes cans deberán contar cun seguro de responsabilidade civil. Actualmente en Pontevedra hai 557 licenzas en vigor (xa que é obrigatoria non só para o propietarios, senón para outros membros da familia que se fagan cargo do animal). A Policía Local denegou dúas.

Estes cans teñen que pasear, nas vías públicas e nos lugares e espazos de uso público, atados cunha correa de dous metros de longo como máximo e provistos de bozo homologado e axeitado para a súa raza. Deberán estar esterilizados e os seus propietarios deben cumprir unhas medidas de seguridade que eviten a fuxida destes animais ou o contacto doutras persoas con eles.
 

Pontevedra ten 387 cans potencialmente perigosos
Comentarios