domingo. 23.01.2022 |
El tiempo
domingo. 23.01.2022
El tiempo

Demuestran que los nacidos en verano viven menos que los nacidos en invierno

Mano de una anciana y los pies de un bebé. NIKON-2110 (Pixabay)
Mano de una anciana y los pies de un bebé. NIKON-2110 (Pixabay)
Un estudio observa además que las posibilidades de morir en el primer trimestre de vida en España es similar a la de una persona de entre 65 y 70 años

Unha investigación da Universitat de València mostra que unha persoa que nace no verán vive menos que unha nacida no inverno, un dato que, segundo os investigadores, terá repercusións á hora de xestionar os sistemas de pensións e na estratexia das compañías aseguradoras.

O estudo, realizado polos profesores e investigadores Jose M. Pavía e Josep Lledó do Departamento de Economía Aplicada (área de métodos Cuantitativos para Economía e a Empresa) da Universitat de València, analiza tamén os impactos que ten para aseguradoras e sistemas de pensións facer correctamente os cálculos da esperanza de vida e as probabilidades de morte e supervivencia.

O traballo leva por título Estimation of the combined effects of ageing and seasonality on mortality risk: An application to Spain e foi publicado nunha das revistas de estatística máis prestixiosas do mundo, Journal of the Royal Statistical Society, segundo remarca este xoves a UV.

O PESO DE CADA TRIMESTRE. Os investigadores chegan á conclusión de que unha persoa nacida no verán ten aproximadamente tres meses menos de esperanza de vida que unha persoa nacida no inverno, tras analizar máis de strong <>180 millóns de eventos demográficos e estudar as probabilidades de falecemento e supervivencia para cada idade e trimestre tendo en conta o trimestre do ano de nacemento de cada persoa.

Este feito débese a que as persoas que cumpren anos no inverno teñen en común que os seus tres trimestres anteriores son menos duros que aquelas persoas que cumpren anos no resto dos trimestres. Este efecto é similar tanto en homes como en mulleres.

O DÍA DO CUMPLEAÑOS TAMBIÉN INFLÚE. Outras das conclusións que se desprenden ten relación coa idade do individuo, pois por regra xeral, para unha idade en concreto, a maior proximidade da seguinte data de aniversario, maior é a incidencia da mortalidade.

Este feito ten excepcións como, por exemplo, nas idades adolescentes e especialmente para os recentemente nados. Neste último colectivo, as melloras en medicamento reduciron considerablemente a mortalidade infantil (durante o primeiro ano de vida).

Con todo, aínda que diminuíu, no estudo realizado despréndese que a probabilidade de falecemento nas primeiras horas e días segue sendo considerable.

Por exemplo, a probabilidade de falecemento en España durante o primeiro trimestre de vida é similar á probabilidade de falecemento dunha persoa de 65 e 70 anos para homes e mulleres, respectivamente.

NO INVERNO HAI MÁS MORTALIDADE. O inverno é, para gran parte das idades, a estación onde maior mortalidade se observa, ligado especialmente ás condicións climatolóxicas. A maior idade, maior é a incidencia do inverno na mortalidade. Este feito afecta tanto a homes como mulleres.

As únicas diferenzas observables entre sexos son para os homes entre 20 e 30 anos onde a intensidade da mortalidade é superior no verán, ligado principalmente a strong<> maiores comportamentos de risco dos homes novos durante as vacacións.

APLICACIÓNS PRÁCTICAS DO ESTUDO. Os profesores, que investigan no campo da estatística e métodos cuantitativos, analizaron un período de catro anos (2005-2008) dunha base de datos real composta por microdatos de poboación de España, facilitadas polo Instituto Nacional de Estadística (INE), que constaba de nacementos, defuncións, emigrantes e inmigrantes rexistrados no Estado durando eses anos. Ademais, desenvolveron novas táboas de vida e táboas trimestrais.

Segundo apuntan no estudo, "a metodoloxía desenvolvida na investigación permite construír, sen necesidade de cálculos complexos e custosos, indicadores de mortalidade (e en particular táboas de mortalidade) con periodicidade inferior ao anual".

Pavía e Lledó explican que "abordar esta cuestión ofrece novas oportunidades para mellorar a xestión das pensións, a planificación pública e os plans de seguros, con posibles repercusións nos sistemas públicos de pensións e na competitividade e os balances das compañías de seguros, onde os cálculos, ata o momento, realízanse con periodicidade anual".

Demuestran que los nacidos en verano viven menos que los nacidos en...
Comentarios