Blog | Ojo de buey

O aguante infinito dos gandeiros

PÓÑANSE SÓ por un momento na pel dun traballador que nunca sabe canto vai cobrar ao mes ata mediados do seguinte, que leva un ano seguido vendo como o seu salario baixa, que se decide marchar da empresa porque non atura esas condicións perde o último soldo, que gasta máis en ir ao traballo e desempeñar a actividade do que lle paga o xefe... ¿Serían capaces de soportalo para conservar un emprego por moi mal que estea o mercado laboral? Seguro que a resposta de moitos sería un non rotundo. Pois nunha situación semellante atópanse desde hai tempo moitos produtores de leite en Galicia: nunca saben canto van cobrar, a 'nómina' leva 14 meses case ininterrompidos baixando e algúns perden cartos porque o que perciben non lles dá para pagar pienso, luz ou gasóleo. O problema é que se deixan unha empresa para buscar outra, ¿que fan co leite que as vacas continúan a producir ou como pagan o alimento que seguen a comer? E se practicamente todas as industrias lles ofrecen condicións similares, ¿que fan cunha explotación na que invertiron tantos cartos? ¿Tirar a toalla e vender todo? Algúns gandeiros xa o fixeron e outros temen ter que seguir o mesmo camiño nos próximos meses se a relación coas empresas de recollida non muda e se non se fai cumprir a lei. ¿Cal será a gota que colme o vaso da paciencia infinita dos gandeiros? Ogallá que cando aqueles que teñen nas súas mans poñer freo a eses abusos se dean conta do que está en xogo non sexa tarde.

Comentarios