miércoles. 18.05.2022 |
El tiempo
miércoles. 18.05.2022
El tiempo

Facenda devolverá a Amancio Ortega 215.000 euros do imposto sobre sociedades

Amancio Ortega. EFE
Amancio Ortega. EFE
O Tribunal Supremo ha estimado o recurso presentado pola sociedade propietaria do centro hípico Casas Novas

O Tribunal Supremo decidiu a Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) devolva ao fundador de Inditex, Amancio Ortega, un total de 214.842,82 euros pola liquidación do imposto sobre sociedades correspondente ao exercicio 2014 da súa firma de hípica Grilse, absorbida por Pontegadea España.

En concreto, o alto tribunal estimou o recurso presentado pola sociedade propietaria do centro hípico Casas Novas, situada en Arteixo (A Coruña), contra unha resolución da sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Segundo o Supremo, a "controversia" a preto da deducibilidad dos intereses de demora tributarios céntrase na regularización practicada pola inspección tributaria como consecuencia da acta subscrita o 21 de xuño de 2016, na que non se admite a cualificación como partida deducible que a entidade recorrente había atribuído a uns intereses de demora liquidados nunha inspección realizada no exercicio 2014, e que fora formalizada o 17 de novembro de 2014 mediante a subscrición dunha acta con acordo.

En concreto, e como consecuencia de devandita regularización practicada no exercicio 2014, resultaron uns intereses de demora por importe de 214.842,82 euros que a sociedade considerou como partida deducible no imposto de sociedades de 2014.

A acta estendida o 21 de xuño de 2016 regulariza esa consideración dos intereses de demora como partida deducible, non permitindo a súa dedución, criterio que é confirmado polo acordo de liquidación de 31 de outubro de 2016, do que resulta unha débeda a ingresar de 67.679,90 euros, correspondendo 64.452,85 euros a cota tributaria e 3.227,05 euros a intereses de demora.

A pesar diso, agora o Supremo sinala na súa sentenza que a efectos do imposto sobre sociedades, os intereses de demora, sexan os que se esixan na liquidación practicada nun procedemento de comprobación ou sexan os devengados pola suspensión da execución do acto administrativo impugnado, "teñen a consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida a súa natureza xurídica, co alcance e límites que se expuxeron".

Facenda devolverá a Amancio Ortega 215.000 euros do imposto sobre...
comentarios