sábado. 17.04.2021 |
El tiempo
sábado. 17.04.2021
El tiempo

O novo recibo da luz atrásase de novo e non entrará en vigor ata xuño

Bombilla. AEP
Lámpada. AEP
O sector eléctrico xa había nas últimas semanas advertido desta situación

A nova estrutura do recibo da luz, deseñada pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) e xurdida da repartición de competencias entre o Goberno e o regulador, non entrará en vigor ata o próximo mes de xuño.

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ha lanzado este xoves a consulta pública o proxecto de orde ministerial pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade, sinalando que entrarán en vigor o próximo 1 de xuño.

Así, a metodoloxía de cálculo de electricidade entrará en vigor simultaneamente coa metodoloxía de cálculo das peaxes de transporte e distribución aprobados pola CNMC, en ningún caso antes desa data.

O ano pasado, a CNMC xa decidiu atrasar a entrada das peaxes de transporte e distribución de electricidade ata o 1 de abril de 2021 debido ao impacto derivado da crise sanitaria, que supuxo un atraso nos traballos que debían acometer as empresas distribuidoras e comercializadoras para adaptar os equipos de medida, os sistemas de facturación e os contratos á estrutura da nova metodoloxía, aínda que ben é verdade que a parte dos cargos non se había tampouco aprobado polo Goberno.

Coa repartición de competencias entre o Goberno e o 'superregulador' en xaneiro de 2019, substituíronse as peaxes de acceso do sector eléctrico polas peaxes de redes, que se regularían pola CNMC, e os cargos, que se regularían pola Administración Xeral do Estado.

METODOLOXÍA DO CÁLCULO DE CARGOS, AO CONSELLO DE MINISTROS.

Neste sentido, o gabinete dirixido por Teresa Ribeira elaborou un Real Decreto polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos cargos do sistema eléctrico, que se remitirá a Consello de Ministros nas próximas semanas para a súa aprobación.

Os cargos financian aqueles custos regulados do sistema eléctrico coa excepción da retribución das redes de transporte e distribución.

No caso do sistema eléctrico español, os máis relevantes son o custo do réxime especial das enerxías renovables, da cogeneración e da xeración con residuos (Recore), a cobertura do déficit de anos anteriores e a compensación do 50% do sobrecusto da xeración nos territorios non peninsulares.

En concreto, o importe total dos cargos do sistema eléctrico ascende a uns 9.578 millóns de euros, mentres que os ingresos destinados a compensar estes cargos ascenden a uns 2.956 millóns de euros, fundamentalmente provenientes das figuras impositivas da Lei 15/2012, de 27 de decembro, e das poxas de dereitos de emisión de CO2, o que deixa un importe de cargos a financiar polos consumidores en 2021 de 6.621 millóns de euros.

A orde que se somete a audiencia establece os prezos para o ano 2021 dos diferentes segmentos tarifarios dos cargos do sistema eléctrico, os prezos aplicables aos puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público e os prezos unitarios de aplicación ao financiamento dos pagos por capacidade.

Esta orde desenvólvese en aplicación do proxecto de Real Decreto polo que se establece a metodoloxía para calcular os cargos da factura de electricidade.

Nun comunicado, o Ministerio indicou que o obxectivo de iniciar o trámite de audiencia desta orde pola que se establecen os prezos dos cargos para 2021 é "que os distintos axentes do sistema eléctrico coñezan con suficiente antelación os prezos aplicables a partir do 1 de xuño para poder anticiparse e adaptarse ao cambio na estrutura da facturación eléctrica".

O sector eléctrico xa había nas últimas semanas considerado que sería complicado que este novo modelo puidese entrar en vigor en abril. De feito, este mércores, o conselleiro delegado de Endesa, José Bogas, xa estimou que podería haber certo atraso na súa implementación e que estaría "máis cerca do verán", xa que se necesitan moitas cousas que cambiar".

O Ministerio para a Transición Ecolóxica indicou que cos prezos dos cargos que se someten a este trámite de audiencia, "asegúrase que os ingresos do sistema eléctrico en 2021 serán suficientes para cubrir o importe total dos custos regulados que financian os cargos neste exercicio".

A MESMA ESTRUTURA TARIFARIA DA CNMC.

Co obxectivo de dotar de coherencia e simplicidad ao sistema, o proxecto de Real Decreto escolle a mesma estrutura tarifaria que a fixada pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) na súa metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade.

Así, a metodoloxía que recolle o futuro Real Decreto establece que o cálculo dos cargos conste dunha parte fixa e unha variable, que se determina en función da enerxía consumida na súa vivenda, empresa ou industria.

Estímase que o efecto combinado dos novos cargos e peaxes fará que a factura eléctrica teña un maior compoñente variable, é dicir, que dependa máis da cantidade de enerxía consumida, o que permitirá que as medidas de aforro e eficiencia enerxética teñan un impacto positivo para os consumidores.

As novas peaxes e cargos tamén incentivan a instalación de sistemas de autoconsumo ou o despregamento de infraestruturas de recarga rápida de vehículos eléctricos ao favorecer a xestión da demanda.

En concreto, no caso dos consumidores con menos do 15 kW de potencia contratada -a maioría dos usuarios domésticos e pemes-, o 75% dos cargos calcularanse en base ao seu consumo enerxético e o 25% restante será de termo fixo, en función da súa potencia contratada. Para o resto dos consumidores, o 40% dos cargos procederá do termo fixo e o 60% terá orixe no termo variable.

No entanto, con obxecto de manter o equilibrio con outras prioridades de política enerxética, mantense unha parte fixa dos cargos. Desta forma, permanece o incentivo para a electrificación de usos finais de enerxía, o que fomenta, por exemplo, o uso de bombas de calor, que poderían resultar máis baratos e máis limpas que outras opcións baseadas en combustibles fósiles.

NOVO FORMATO DE FACTURA.

Adicionalmente, tamén se somete a audiencia polo Ministerio, cos mesmos prazos e as mesmas vías de participación, a proposta de resolución pola que se aproba o novo formato da factura eléctrica para os consumidores acollidos ao Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC) e o contido mínimo da factura dos consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada.

Este novo formato é necesario para reflectir na factura a división das actuais peaxes de acceso nas peaxes de redes, que aproba a CNMC, e os cargos, que aproba o Goberno, aproveitando a ocasión para reducir a extensión e complexidade da mesma.

O novo recibo da luz atrásase de novo e non entrará en vigor ata xuño
comentarios
ç