lunes. 08.03.2021 |
El tiempo
lunes. 08.03.2021
El tiempo

O Goberno declara zona catastrófica en 8 comunidades afectadas por Filomena

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE
A portavoz do Goberno, María Jesús Montero. EFE
Polo momento, a Comunidade de Madrid, Castela-A Mancha, Castela e León, Andalucía, Asturias, Aragón, A Rioxa e Navarra son as autonomías que recibirán compensacións
O Consello de Ministros aprobou este martes a declaración de zona catastrófica en oito comunidades autónomas afectadas polo temporal Filomena, indicaron a Efe fontes gobernamentais.

A declaración de zona afectada gravemente por unha urxencia de protección civil –actual denominación da zona catastrófica– afecta Comunidade de Madrid, Castela-A Mancha, Castela e León, Andalucía, Asturias, Aragón, A Rioxa e Navarra, segundo esas fontes.

O Executivo tomou esta medida tras unha primeira valoración dos danos, aínda que se poden ampliar os territorios afectados segundo avance o estudo deses prexuízos.

Na rolda de prensa posterior á reunión do Consello de Ministros, a portavoz do Goberno, María Jesús Montero, explicou que neste primeiro acordo de declaración de zonas afectadas gravemente por unha urxencia de protección civil, proposto polo Ministerio do Interior, non se cuantificaron "con precisión" os danos materiais nin persoais.

Nesta tarefa, engadiu Montero, segue traballando Interior en colaboración con outros ministerios, concellos e comunidades autónomas afectadas para lograr unha estimación económica deses danos e poder así elaborar unha memoria que os incorpore detalladamente.

Unha vez estea lista esta memoria, o Consello de Ministros adoptará un novo acordo para delimitar e ampliar se fose necesario eses danos, aínda que neste primeiro paquete de medidas aprobado inclúense xa axudas exentas do pago do IRPF na reparación de danos en vivendas, negocios ou instalacións públicas para que a recuperación non sufra demoras.

O acordo tamén contempla axudas destinadas a paliar danos persoais, en concreto os supostos de falecemento e de incapacidade causados directamente polo temporal de neve e frío e que están reguladas no Real Decreto 307/2005.

Nesta norma contémplanse igualmente as axudas a persoas físicas ou xurídicas que, a requirimento dalgún organismo da Administración Xeral do Estado, presten recursos persoais, materiais ou bens para os labores de superación das consecuencias do temporal.

Así mesmo, as corporacións locais poderán ver resarcidos os gastos acometidos para facer fronte á situación de urxencia e subvencionadas aquelas actuacións inaprazables realizadas para garantir a vida e seguridade das persoas e o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

O acordo establece unha subvención de ata o 50 por cento do seu custo aos proxectos que executen os concellos, mancomunidades e deputacións provinciais para reparar ou restituír infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal.

O Consello de Ministros faculta a todos os ministros para declarar as áreas da súa competencia como zona de actuación especial para que os distintos ministerios, os seus organismos autónomos e entidades públicas vinculadas ou dependentes deles poidan levar a cabo actuacións de restauración das infraestruturas de titularidade estatal comprendidas no seu ámbito de competencias, que poderán declarar de urxencia.

Aos ministerios de Traballo e Economía Social e de Inclusión, Seguridade Social e Migracións dálles competencia para desenvolver, se procede, as medidas de carácter laboral para que, no caso de que unha urxencia de protección civil provoque extincións ou suspensións de contratos de traballo ou reducións temporais da xornada laboral, estes serán considerados produto dunha situación de forza maior.

Desta forma, nos casos de extinción do contrato laboral, as indemnizacións dos traballadores poderán correr a cargo do Fondo de Garantía Salarial cos límites legalmente establecidos.

Ademais, o Servizo Público de Emprego Estatal poderá autorizar que o tempo de paro non compute aos efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos e poderá autorizar que reciban prestacións por desemprego traballadores que carezan dos períodos de cotización necesarios para ter dereito a elas.

Pola súa banda, a Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá exonerar ao empresario do abono das cotas da Seguridade Social mentres dure o período de suspensión dun contrato laboral, que, con todo, será considerado como efectivamente cotizado polo traballador.

Para rematar, os distintos ministerios poden aplicar, nos seus respectivos ámbitos competenciais, exencións ou reducións nas cotas dos impostos sobre Bens Inmobles ou sobre Actividades Económicas para o exercicio 2021, así como nas taxas do organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico.

O Goberno declara zona catastrófica en 8 comunidades afectadas por...
comentarios
ç