O Goberno propón unha selectividade con menos exames e unha proba de madurez académica

A ministra de Educación Pilar Alegría entregou un borrador coa nova proposición ás comunidades autónomas
Estudiantes esperan para comenzar un examen de la Abau. ÁLVARO BALLESTEROS (EUROPA PRESS)
photo_camera Estudiantes esperan para comenzar un examen de la Abau. ÁLVARO BALLESTEROS (EUROPA PRESS)

A ministra de Educación e Formación Profesional, Pilar Alegría, propuxo ás comunidades autónomas que a nova Ebau ou proba de acceso á universidade teña menos exames, en concreto que pase de catro a dous, e que inclúa unha proba de madurez académica que teña un peso 75% do total.

Estas son as principais novidades do último borrador que propón o Ministerio de Educación, ao que tivo acceso Efe, para acceder á universidade e coas que se reformula a estrutura actual da proba para adaptarse á nova lei educativa.

A ministra de Educación pretende que o cambio de modelou de selectividade fágase de forma "paulatina e gradual" para favorecer a adaptación do alumnado e do profesorado "coas debidas garantías".

Para iso, propón que o modelo actual mantéñase tres anos en tránsito "" (ata que entre en vigor o definitivo), nos que o alumno realice catro exercicios que teñan a mesma ponderación cada un deles (o 25%) .

En concreto, un específico sobre a modalidade obrigatoria elixida, dúas de materias comúns (Historia da Filosofía e Historia de España) e un cuarto exercicio, de carácter xeral, no que se valoren as destrezas asociadas ao ámbito lingüístico e avalíe a madurez académica do alumnado. 

A partir do curso 2026/2027, segundo o borrador, a ponderación deste último exercicio pasará a ser de 75 por cento e substituirá ás probas comúns, e manterase o exercicio específico de modalidade obrigatoria (cun peso do 25%).

O exercicio de madurez constará de dossier formado por unha serie de documentos (textos, imaxes, infografías, gráficos, táboas, audiovisuais, etc.) que virarán todos eles ao redor dun mesmo tema.

A partir de aí pedirase ao alumnado que realice un análise desde diferentes aspectos e perspectivas, respondendo a diversos tipos de preguntas (pechadas, semiconstruidas e abertas).

O obxectivo desta proba é valorar a capacidade do alumnado para analizar, valorar, extraer información ou interrelacionar toda esa documentación, de forma máis ou menos guiada a través das preguntas ou propostas.

Ademais, tal e como leva a cabo na actualidade, esta "fase de acceso" complementarase con outra específica "de admisión" na que o alumnado realizará dous exercicios, elixindo de entre as materias ofertadas de 2.º de Bacharelato, de modalidade ou comúns. 

A nova Ebau que propón o Ministerio de Educación descarta unha proba única para toda España, pero si aposta por acordos que permitan aos distintos territorios elaborar probas que sexan homologables entre elas.