sábado. 31.07.2021 |
El tiempo
sábado. 31.07.2021
El tiempo

O Goberno quere pasar de 297 a 350 mandas de lobos en España para 2030

Ejemplares de lobo ibérico. EFE
Exemplares de lobo ibérico. EFE
A estratexia de conservación que prepara o MITECO contempla "axustar" a actividade cinexética en cotos privados do sur Tamén pretende abordar o impacto da proliferación de plantas eólicas e fotovoltáicas no hábitat da especie 

O Goberno quere que as poboacións de lobo ibérico aumenten un 18 por cento (17,84 por cento) pasando de 297 a 350 mandas en España para o ano 2030 e que a área da distribución da especie expándase entre un 10 e un 20 por cento. Unha das primeiras medidas para conseguilo é deixar de consideralo especie cinexética tamén ao norte do Douro, onde ata a data está permitida o seu caza. Así consta no borrador da Estratexia para a Conservación e Xestión do Lobo en España que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico está a elaborar xunto coas comunidades autónomas. 

O texto, ao que tivo acceso Europa Press, defende á especie como "parte integral dos ecosistemas españois" cuxa coexistencia cos usos humanos débese asegurar. Por iso, expón pasar das 297 mandas actuais -censo nacional de 2014- ás 350 de aquí a 2030. Ademais, busca estender a súa área de distribución entre un 10 e un 20 por cento neste período. 

O borrador aposta por asegurar o seu expansión "cara ao leste" peninsular e "especialmente no sistema Ibérico" así como cara a outros "territorios onde a conflitividade cos usos gandeiros sexa escasa" e exista hábitat suficiente e adecuado. 

Precisamente identifica a Sierra Morena -onde a especie se extinguiu- como un deses lugares de pouca "conflitividade". No texto -que está en discusión coas CCAA-, o Goberno considera que unha das causas da súa extinción é "aparentemente" a caza maior en leiras cinexéticas "privadas do sur de España". 

Nese sentido, apunta que "algúns" empresarios cinexéticos "quéixanse de que os lobos moven as reses obxecto de caza o que provoca un "resultado das cacerías impredicible". "Isto pode producir elevados prexuízos económicos ao negocio da caza. Nun tipo de caza tan dependente do manexo humano, a presenza de lobos pode resultar dificilmente compatible", admite o borrador que, como solución cre que habería que "axustar o sistema de caza vixente na actualidade". 

Outra das medidas do texto do departamento que dirixe Teresa Ribeira, pasa "perseguir e reducir a niveis irrelevantes" a persecución ilegal do lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegais ou veleno. 

A fórmula busca evitar conflitos a través dunha mellora da coexistencia; implantando sistemas de protección de gando de xeito "xeneralizado" e "con fondos públicos". Ao mesmo tempo, pretende vincular as medidas de desenvolvemento rural e boas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de danos.

INDEMNIZACIÓN A GANDEIROS. Para compensar as perdas de gando pola depredación do lobo, o borrador quere que se establezan sistemas de peritación "homoxéneos" e pagos "áxiles e xustos" aos afectados, sempre que poñan en marcha medidas preventivas. Porase en marcha un rexistro nacional de danos para fixar unhas "directrices comúns de control de exemplares" en casos "reiterados" de depredación en explotacións con medidas de prevención. Co fin de evitar unha perda da capacidade produtiva dos gandeiros promoverase un "pago adicional agroambiental" na Política Agraria Comunitaria (PAC) que pode supor un incremento de ao redor do 30 por cento do pago da explotación. 

Outra das liñas da estratexia da especie pasa por aumentar o coñecemento do lobo, promover a súa divulgación e conseguir o "máximo apoio social" para a súa recuperación. De acordo con estes obxectivos marcados, o borrador expón como liñas prioritarias de actuación a "homoxeneización do status de protección legal do lobo a nivel nacional" para establecer un "réxime legal coherente" co estado de conservación da especie nos distintos territorios. 

É nese punto da estratexia onde xustifica a inclusión "de todas as poboacións de lobo" no Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (Lesrpre) de acordo co ditame do Comité Científico, que así o recomenda pola "súa importancia como patrimonio cultural, científico así como os servizos ambientais que produce a presenza deste carnívoro nos ecosistemas naturais". 

No entanto, recoñece que a información achegada sobre a tamaño da área de distribución da especie desde principios do século XX "non é concluínte" e por iso, o Comité "abstense sobre a súa inclusión como 'vulnerable' no Catálogo Español de Especies Ameazadas". 

Este feito, adoptado pola Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e da Biodiversidade o pasado 4 de febreiro tras unha polémica votación, desatou a controversia entre as comunidades autónomas que concentran o 95 por cento da poboación da especie (Galicia, Asturias, Cantabria e Castela e León), así como dos sectores gandeiros e as organizacións profesionais agrarias, contra o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que ten do seu lado ás ONG ambientais e científicas. Tamén foi crítico coa posición do MITECO o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas. No entanto, Planas e Ribeira solicitaron a comparecencia conxunta no Senado para explicar a decisión.

REVISAR INFRAESTRUTURAS QUE LIMITEN Ao LOBO. Outras das accións propostas pasan por adecuar infraestruturas, como autovías ou trens de alta velocidade para evitar o efecto barreira que limita o intercambio de exemplares; a creación de bosques-illa "" nas zonas agrícolas que sirvan ao lobo de área de refuxio e reprodución; avaliarase e planificará as transformacións de hábitat que producen as infraestruturas enerxéticas como parques eólicos e plantas fotovoltaicas dada a súa "proliferación". 

Do mesmo xeito, estableceranse mandas nas áreas actuais de distribución periférica, especialmente no seu flanco oriental e central para favorecer a expansión cara ao Sistema Ibérico e buscarase xerar fluxos continuos entre a Península e o resto de Europa para evitar o illamento xenético. 

Para que os lobos teñan carroña suficiente, incentivarase o abandono de cadáveres de gando en réxime extensivo. Outro dos problemas detectados é a hibridación de lobo con cans, polo que o texto da Estratexia recomenda capturalos e retiralos igual que ás mandas mixtas, de cans asilvestrados e lobos. 

Finalmente, propón intensificar a persecución de métodos ilegais de persecución e morte de exemplares, para o que marcarán lobos con emisores GPS para coñecer con máis detalle a súa mortalidade non natural, os puntos negros de atropelo, envelenamento, caza ou trampeo ilegal. 

O Goberno quere pasar de 297 a 350 mandas de lobos en España para 2030
comentarios
ç