domingo. 11.04.2021 |
El tiempo
domingo. 11.04.2021
El tiempo

A caza do xabaril, entre os motivos para cruzar un peche perimetral

Un cazador. ADP
Un cazador. ADP
A compra de produtos de primeira necesidade tamén se recolle nas excepcións

Todos os concellos galegos atópanse desde este mércores pechados perimetralmente para evitar o empeoramento da situación epidemiolóxica do covid-19, unha circunstancia que, no entanto, pode vulnerarse por unha serie de motivos xustificados, entre os que están algúns básicos como a asistencia ao traballo ou a centros sanitarios, e outros máis específicos, como a caza do lobo e do xabaril ou a compra de produtos de primeira necesidade en territorios limítrofes.

Así o recolle a orde publicada este martes no Diario Oficial de Galicia, na que se establece o peche perimetral individual de todos os municipios galegos ata o 17 de febreiro. A comunidade tamén estará ata esta data pechada tanto cara ao resto de España como con Portugal.

No entanto, a propia norma da Xunta establece unha serie de excepcións á limitación da mobilidade territorial. Entre elas, como novidade, aparece recollida de forma expresa a posibilidade de cruzar un peche perimetral para acudir a establecementos comerciais comerciantes polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade en territorios limítrofes "cando non exista alternativa no propio concello".

Do mesmo xeito, tamén está xustificada a mobilidade para a asistencia a centros ou servizos sanitarios, cumprimento de obrigacións laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou sindicais; asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de Educación Infantil; retorno ao lugar de residencia habitual ou familiar; ou asistencia e coidado de maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas vulnerables.

Ver máis: Así son as novas restricións en Galicia: o que podes e non podes facer

Así mesmo, tamén poderá cambiarse de concello para desprazamento a entidades financeiras e de seguros ou estacións de servizo en territorios limítrofes; actuacións requiridas ante órganos públicos, xudiciais ou notariais; renovación de permisos e documentación oficial; realización de probas ou exames oficiais inaprazables; coidado de hortas e animais e asistencia a academias, autoescolas ou centros de formación, ademais de causas de forza maior.

CAZA DE XABARIL OU LOBO. Por outra banda, o decreto volve incluír que quedan exceptuadas das limitacións de entrada e saída dos municipios pechados, así como das restricións de permanencia só con convivientes, as accións de caza colectiva que se realicen sobre o xabaril e o lobo.

En concreto, limítanse ás accións de caza de xabaril incluídas na planificación aprobada para a tempada 2020/2021 dos plans de aproveitamento cinexético dos Tecor e accións autorizadas especificamente en terreos de réxime cinexético común.

Tamén contarán con esta posibilidade as accións de caza con ocasión de danos á agricultura ou á gandería ocasionados polo xabaril ou o lobo, tras a súa comprobación polas autoridades, e accións de caza como consecuencia de accidentes graves de tráfico reiterados nun mesmo punto quilométrico. O resto de actividades de caza quedan supeditadas ás medidas xerais.

Ver máis: Reunirse cunha persoa que vive soa ou ver á túa parella, entre as excepcións

En relación a esta cuestión, a Asociación Animalista Libera criticou que o permiso "carece de calquera sustento científico", xa que, defenden, "non hai nin un só traballo profesional independente que defenda a continuidade da caza e menos en plena terceira onda con marcas diarias de contagios nos últimos días".

Nun comunicado, os animalistas criticaron que "menos do 2% da poboación poderá desprazarse a outras localidades por unha simple afección como é cazar fauna silvestre", mentres que "existen severas restricións para a práctica de deportes ao aire libre en grupo, como o sendeirismo ou o ciclismo de montaña".

AS ÁREAS DE SERVIZO. Noutra orde de cousas, o decreto publicado pola Xunta recolle unha serie de medidas encamiñadas a posibilitar os descansos adecuados dos transportistas que deben seguir a súa actividade.

En concreto, a Xunta indica que os establecementos de hostalería que dispoñan de cociña, servizo de restauración ou expendedores de comida preparada e estean localizados en centros loxísticos ou áreas de servizo da rede de estradas do Estado en Galicia, vías de alta capacidade e rede primaria básica de estradas de Galicia deben permanecer abertos para eles.

Ver máis: Galicia limita a persoas convivientes as celebracións das vodas

A súa actividade incluirá, ademais, o horario nocturno, de acordo coa súa regulación específica, para "os únicos efectos" de dar cumprimento ao servizo a transportistas. En todo caso, non se poderá realizar venda ou dispensación de bebidas alcohólicas.

MOBILIDADE NOCTURNA. Finalmente, dentro deste decreto, a Xunta volve ratificar a restrición de mobilidade nocturna en toda a comunidade entre as 22.00 e as 6.00 horas.

Dentro dese horario, os galegos só poderán circular pola vía pública para a adquisición de medicamentos ou bens de primeira necesidade, asistencia a centros sanitarios, asistencia a centros de atención veterinaria por strong <>motivos de urxencia, cumprimento de obrigacións laborais ou legais ou retorno ao lugar de residencia tras realizar algunha destas actividades.

Tamén poderán moverse para o coidado de maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas vulnerables, para o abastecemento en gasolineiras cando sexa necesario para facer algunhas das actividades anteriores ou por causa de forza maior.

A caza do xabaril, entre os motivos para cruzar un peche perimetral
comentarios
ç