sábado. 18.09.2021 |
El tiempo
sábado. 18.09.2021
El tiempo

As matronas galegas defenden que a violencia obstétrica si existe

Una mujer a punto de ser intervenida por cesárea. PIXABAY
Unha muller a piques de ser intervida por cesárea. PIXABAY
Por mor dun comunicado do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos a AGAM mostrou o seu desacordo

A Asociación Galega de Matronas (Agam) mostrou o seu "total desacordo" co comunicado realizado polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos sobre a reforma da lei do abordo e advirte que "a violencia obstétrica si existe" e, "o primeiro paso para erradicala, é recoñecela". 

Nun comunicado, a asociación de matronas explica que a violencia obstétrica é "un tipo de violencia exercida sobre as mulleres, recoñecida por organismos e entidades" como a OMS e a ONU, así como sociedades científicas como a FAME, colexios de enfermería e asociacións de matronas. "A violencia obstétrica existe, negala fai cómplice a quen a exerce". 

No mesmo comunicado, expresan que os profesionais sanitarios que traballan na saúde sexual e reprodutiva das mulleres deben "garantir" que se cumpran as leis que atenden esta materia, incluída a lei de autonomía do paciente. Así mesmo, sinalan que dez anos logo da súa publicación, a estratexia ao parto normal "non terminou de implantarse". 

A violencia obstétrica ponse de manifesto con actuacións hiperintervencionistas, "afastadas" da evidencia científica actual. A iso, engaden, súmase "a falta de rigor á hora de respectar os dereitos das usuarias" e no "problema de comunicación existente" á hora de recoñecer e "respectar" a autonomía das mulleres na toma de decisións sobre a súa saúde sexual e reprodutiva. 

"Entendemos a violencia obstétrica como unha modalidade da violencia de xénero, pois estas actuacións sanitarias obsoletas derivan nunha atención paternalista e a aplicación dunha visión androcentrista do procesos reprodutivos das mulleres. Recoñecer e saber identificar a violencia obstétrica implica un cambio de perspectiva, pondo á muller e ao bebé no centro do proceso", apunta do comunicado. 

Para apuntar a situación, as matronas evidencian que a violencia obstétrica existe: cando non se cumpren as recomendacións respecto da taxa de episiotomías, cesáreas ou inducións de traballo de parto; cando se practican manobras desaconselladas como a manobra de Kristeller; cando se "infantiliza" á muller ou se obvia o seu consentimento nas prácticas clínicas habituais; cando non se ofrece o trato, información e acompañamento adecuado a mulleres que pasan por un aborto espontáneo ou un legrado uterino; cando se nega acompañamento ou cando se separa o binomio nai/recentemente nacido sen xustificación. 

No comunicado, as matronas galegas avisan de que os propios profesionais sanitarios "senten cómplices ou partícipes" da violencia obstétrica, chegando incluso "a quedar traumatizados" por ser testemuñas de prácticas "abusivas e/ou violentas". 

Así, avisan de que "a realidade que viven miles de mulleres non se pode negar cun simple comunicado" e pide que "todos os profesionais que realizan asistencia sanitaria na área ginecológica e obstétrica que tomen en serio as reclamacións e denuncias realizadas xa non só por pacientes a título individual, senón por colectivos, sociedades científicas e entidades". "É hora de deixar de mirar a outro lado e formar parte da solución", sentenza. 

As matronas galegas defenden que a violencia obstétrica si existe
comentarios
ç