Sogama recibe o premio Cantábrico excelente 2015

O presidente da sociedade recolleu o galardón en Oviedo na modalidade de xestión ambiental

O presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, recolleu o pasado día 26 de xuño, en Oviedo, o premio Cantábrico Excelente 2015, un galardón concedido á empresa pública na modalidade de xestión ambiental e que pon de substitución o labor transcendental desta sociedade, que se ocupa do correcto trato dos residuos urbanos de 295 concellos galegos.

Na súa intervención durante o acto, Domínguez Lino agradeceu ao xurado a concesión deste premio a unha empresa pública que traballa "polo benestar e a calidade de vida de todos os galegos".

Para este recoñecemento, o xurado tivo  en conta o labor industrial de Sogama e a súa infraestrutura, totalmente adaptada ás particularidades e Galicia os niveis tanto xeográfico, orográfico como de dispersión da poboación. Tamén valorou o seu carácter global e predisposición para atender ao conxunto da Comunidade, así como o seu cumprimento coa normativa vixente e á estratexia xerarquizada de residuos coa aplicación das tres erres (redución, reutilización e reciclaxe). Co cuarto erre, o da recuperación enerxética da frección non reciclable, relegando a vertedura a último lugar.

Ademais destacou o seu carácter solidario ao aplicar o mesmo prezo a todos os concellos adheridos ao seu modelo, con independencia da distancia ao centro de tratamento.

As súas medidas de protección ambiental foi outro dos seus avais, así como o seu total respecto pola saúde pública.

Precisamente, tras este percorrido, Sogama aborda agora a ampliación das súas instalacións a través da posta en marcha dunha planta de recuperación dos envases obtidos do os desperdicios en masa, pretendendo con isto incrementar a súa achega á reciclaxe e cumprir cos obxectivos europeos previstos para o 2020, que esixen a reciclaxe de polo menos o 50 por cento dos residuos. Tamén construirá unha planta de compostaxe industrial para o tratamento da fracción orgánica. Ambas as actuacións suporán un investimento aproximado de 32 millóns de euros.

RECOÑECEMENTO DE EUROPA

Tras anos de actividade, Sogama chegou a converterse nun referente europeo, tal e como detalla o informe expost, feito público no ano 2012, e que no seu momento encargou á Comisión Europea a un consorcio independente de consultoras, acreditando ao seu equipo técnico os beneficios que a compañía ten para o medio ambiente, a economía e a cohesión social.

Mentres que desde a dimensión ambiental subliñábase a súa contribución ao peche dos vertedoiros incontrolados e ilegais, e a adopción dunha tecnoloxía de valorización enerxética respectuosa coa contorna natural, a nivel económico incidiuse na creación de emprego. A produción e venda de electricidade, co consecuente aforro de combustibles fósiles, a contribución ao mercado da reciclaxe e ao desenvolvemento do capital humano.

Neste sentido, destacouse o esforzo da empresa en manter un alto nivel de transparencia informativa e á súa significativa contribución á educación ambiental da poboación galega, destacando a función que a Sociedade veu desempeñando a través de campañas específicas dirixidas a distintos sectores, programa de visitas ás súas instalacións, ferramentas didácticas e divulgativas, proxectos escolares e un longo etcétera de iniciativas.

Tamén foi valorado o seu programa de compostaxe doméstica, ao que na actualidade están adscritas máis de 150 entidades, entre elas un cento de concellos que viron no mesmo unha forma de reducir a produción de residuos en orixe e pechar o ciclo de reciclaxe dos mesmos, convertíndoos nun abono natural con excelentes propiedades para o chan.

comentarios