O 5% dos universitarios xa impulsou o seu propio negocio antes de titularse

Un informe desvela que o 10% do alumnado da Universidade de Vigo quere emprender cando termine os seus estudos e un 17% xa está inmerso no proceso de creación ► As iniciativas máis precoces concéntranse en sectores como educación, publicidade e turismo
Pont-Up Store es el principal escaparate de los nuevos negocios. GONZALO GARCÍA
photo_camera Pont-Up Store es el principal escaparate de los nuevos negocios. GONZALO GARCÍA

Case o 5% do alumnado da Universidade de Vigo xa puxo en marcha o seu propio negocio, mentres que a porcentaxe do que quixese converterse en emprendedor antes de terminar os seus estudos universitarios ascende ao 10,3%. Son datos do informe Guesss, elaborado polas profesoras Isabel Diéguez e Ana Gueimonde e polo profesor e director do Área de Calidade, Joaquín Collazo. Nel participaron 4.600 estudantes dos tres campus, é dicir, o 22% do total do alumnado da institución. Guesss, segundo destaca a UVigo é o proxecto de investigación colaborativa internacional "máis importante do mundo non ámbito do fenómeno emprendedor" e abarca 58 países e unha ampla rede de máis de 3.000 universidades coa participación de 267.000 estudantes universitarios. España é o máis presente, con 98.000, e a UVigo é a segunda universidade española en número de cuestionarios cumprimentado.

Para devanditas institucións académicas, estes datos son especialmente relevantes, xa que permiten identificar actitudes, intencións, déficits, actividades e desexos empresariais do estudiantado, o que constitúe unha radiografía do comportamento e intención de emprender do alumnado da Universidade.

Un dos datos máis destacables que se extrae do estudo é que o 10,3% do alumnado da Universidade de Vigo mostra o seu interese en emprender un negocio ao terminar os seus estudos universitarios. A eles súmase "unha cifra aínda máis alta, arredor dunha quinta parte do alumnado, que se visualiza como emprendedor uns anos despois de finalizar vos estudos", destacan Diéguez, Gueimonde e Collazo.

De feito, das posibles opcións de carreira profesional, o emprendemento é a única que significativamente gaña importancia relativa ao mirar a longo prazo. Así, na UVigo o 77,8% do estudiantado que manifesta a intención de emprender inmediatamente logo de terminar os seus estudos universitarios, está convencido de que cinco anos despois manterá esa preferencia polo emprendemento como opción laboral. "Isto implica unha estabilidade nas intencións emprendedoras que compre tomar en consideración", destacan.

Ciencias xurídicas

 Respecto de quen teñen xa madurada a idea de negocio, un 17,10% do alumnado indica que se atopa no proceso de creación dos seus propios negocios, constituíndo o colectivo de persoas "emprendedoras nacentes" da Universidade de Vigo. Neste colectivo existe paridade, xa que un 50,4% son mulleres e o restante 49,6% homes. No entanto, nas iniciativas con máis dun socio, un 21,5 % non conta con presenza feminina.

A distribución do "emprendemento nacente" por ámbito de coñecemento mostra a súa concentración nas titulacións das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas (44%) e Enxeñería (27%). Destaca tamén a porcentaxe de alumnado do ámbito de Arte e Humanidades (17%), sobre todo ao considerar "a súa menor importancia en canto ao que supoñen vos e as estudantes deste ramo", apunta o Duvi. O 40% das persoas emprendedoras nacentes teñen como finalidade que o seu negocio pase a constituír a súa ocupación principal ao remate dos estudos. Estes negocios sitúanse, principalmente, nos sectores de publicidade, turismo e mercadotecnia (13,6%), educación e formación (13,4%) e comercio almacenista ou comerciante polo miúdo (12,2%).

A cifra de estudantes que xa puxo en marcha o seu propio negocio é do 4,17% do alumnado da UVigo: 52,2% son homes e 47,8% mulleres. Por ámbitos de coñecemento, a metade correspóndese con estudantes de Ciencias Sociais e Xurídicas (46%), mentres que os vinculados a emprendedores de Enxeñería representan o 26%. As iniciativas de emprendemento activo da Universidade concéntranse significativamente nos sectores de educación e formación (16,9%) xunto a publicidade turismo e mercadotecnia (12,9%).

Son iniciativas que poden considerarse incipientes, xa que o 50,5% correspóndense con empresas creadas nos últimos tres anos, e moi orientadas ao autoemprego, xa que o 42,3% non ten ningún asalariado e só o 16,3% ten máis de dous. Só un de cada catro destes emprendedores acometeran algún proxecto empresarial anteriormente.

O informe aborda tamén o impacto da pandemia da covid no espírito emprendedor.

Impacto da pandemia

 Así, o 9,6% dos emprendedores xurdidos da UVigo manifestan comezar o proceso con motivo da pandemia. Esta porcentaxe duplícase e chega incluso ao 20,8% no caso de emprendementos activos, isto é, emprensas constituídas por mor da conxuntura económica derivada da covid-19. é unha cifra superior á do Sistema Universitario Español (18,7%) e similar ao do conxunto de universidades europeas (20,7%), pero moi afastada do global das universidades incluídas no proxecto Guesss (33%).

O informe finaliza cunha serie de recomendacións para os diversos colectivos da UVigo. Así, ao estudiantado ínstaselle a aproveitar os recursos que ofrece a Universidade no ámbito do emprendemento; adquirir a capacidade de crear emprego e non só buscalo ou darlle valor ao capital en materia de relacións que ofrece o paso polo campus.

Á propia institución recoméndalle fomentar que o profesorado promova o emprendemento, intensificar a organización e difusión de actividades que procuren a adquisición de habilidades emprendedoras, así como realizar os cambios curriculares precisos para cumprir as recomendacións da Estratexia España Nación Emprendedora 2030.

Finalmente, as suxestións para os docentes pasan por actuar como teachpreneur, isto é, que incidan e profunden nunha aprendizaxe que propicie a iniciativa emprendedora do estudiantado; animar á realización de TFG e TFM vinculados a iniciativas emprendedoras ou realizar traballos de investigación relacionados co ámbito do emprendemento universitario.

comentarios