lunes. 21.06.2021 |
El tiempo
lunes. 21.06.2021
El tiempo

O 64% por cento das teses de doutoramento da UVigo realízanas mulleres

Concentración del pasado 8-M. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Concentración do pasado 8-M. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Representan o 55% do alumnado nos graos e o 58% nos másteres da institución, pero son minoría en carreiras técnicas

 As mulleres representan o 64% dos matriculados nos programas de doutoramento da Universidade de Vigo. Este dato non se corresponde coa media española, segundo a que, a pesar de ser maioría en graos e másteres, as mulleres representan o 49% dos doctorandos, segundo un estudo realizado pola Fundación Coñecemento e Desenvolvemento (CyD). Ademais, na UVigo, as mulleres son tamén o 55% das matriculadas en graos e o 58% en másteres. Os datos coinciden coa tendencia a nivel estatal: as mulleres enchen as universidades a pesar de non conquistar aínda os postos directivos en empresas e institucións, unha realidade á que, a xulgar polos datos, debería quedarlle pouco tempo. 

Onde existe unha brecha importante é nas carreiras técnicas. Así, as denominadas STEM (o acrónimo das palabras en inglés ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) seguen tendo un nivel moi baixo de matriculación feminina. Pódese comprobar botando un ollo ás matriculacións da propia UVigo. Deste xeito, titulacións como Enxeñería Informática contaron o pasado setembro só con 18 matrículas femininas para o seu primeiro curso, fronte ás 108 matrículas realizadas por estudantes homes. Algo parecido ocorría con graos como Enxeñería Mecánica ou de  Telecomunicacións

PROFESORADO. elas suman o 40,9% do PDI da UVigo

A presenza feminina entre o Persoal Docente Investigador (PDI) foi crecendo sen pausa nos últimos cursos nas universidades españolas. Na UVigo a porcentaxe de PDI feminino era do 40,9% en 2018, con 573 mulleres entre funcionarias e persoal laboral, e 827 homes. Este crecemento a nivel nacional produciuse lentamente: tres puntos porcentuais en sete anos, dando en, practicamente, o 42%, unha cifra inferior á que representan as mulleres entre o alumnado universitario (55%), aínda que, en 2017-2018, igual que en cursos precedentes, obsérvase unha oscilación acusada na participación das profesoras por tipo de universidade e por tipo de categoría persoal. 

Segundo os datos da Fundación Coñecemento e Desenvolvemento, nas institucións públicas, as mulleres representaban o 41,3% no PDI (48,4% na pública non presencial) fronte ao 44,4% das privadas (43,9% nas presenciais).

Por outra banda, segundo o estudo da Fundación CyD, a taxa de abandono do estudo no primeiro ano é maior entre os homes que no caso das mulleres. Por outra banda, o número de mulleres que se gradúan é maior que o de homes e a tendencia vai en aumento. En 2017 as mulleres representaron case o 60% dos graduados, uns puntos por encima da porcentaxe que representaban as egresadas en 2011. Tamén son maioría as mulleres que terminan os estudos de máster, que son máis do 55% do total. 

elas acaban antes as carreiras e con mellores notas de media; as diferenzas comezan no ámbito laboral

A taxa de gradación, que mide a porcentaxe de estudantes que finalizan a titulación no tempo teórico previsto, é tamén maior entre o xénero feminino. Así, as mulleres que terminan as súas titulacións no tempo estipulado representan case o 60% do total, fronte ao 40% dos estudantes homes. Así, as mulleres cursan de media máis materias por curso que os homes, aproban máis do 80% dos créditos nos que se matriculan e teñen mellores notas medias que os seus compañeiros homes. 

As diferenzas comezan co paso da universidade ao mercado laboral. As tituladas universitarias padecen un 3% máis de paro, teñen un 11% máis de contratos temporais, e as mulleres con formación universitaria asinan un 24% máis de contratos a tempo parcial segundo a Fundación CyD.

UVIGO. As alumnas do campus local case gañan tres veces máis premios extraordinarios

A UVigo non só rexistra unha porcentaxe maior de alumnas senón que ademais son elas as que obteñen os mellores resultados. Proba diso é que na UVigo, as alumnas case levan o dobre de premios extraordinarios que os seus homólogos masculinos. No campus de Pontevedra a porcentaxe é aínda maior e en 2019 as alumnas do campus de Pontevedra obtiveron case tres veces máis premios extraordinarios que eles. 

Un total de 70 estudantes de grao e doutoramento da Universidade de Vigo recibiron o pasado mes de xaneiro os galardóns correspondentes ao curso 2018-2019. En total foron 149, 47 premios extraordinarios de grao e 23 de doutoramento, que se suman aos recoñecementos de excelencia de grao e máster e aos certames Egeria á inclusión dá perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e máster. 

Dos 47 premios de grao, nove corresponden a titulacións do campus de Pontevedra, 18 ao de Vigo, doce ao de Ourense e oito máis aos centros adscritos dos tres campus. Desta cifra, 31 galardóns foron a parar a mans de alumnas e os 16 restantes leváronllos alumnos.  

O campus de Pontevedra suma oito premiadas e tres premiados. Así, na Facultade de Ciencias dá Educación e do Deporte houbo triplete feminino, o mesmo que na Facultade de Ciencias Sociais e dá Comunicación. As outras dúas galardoadas estudaban Fisioterapia e Enfermería. 

O 64% por cento das teses de doutoramento da UVigo realízanas mulleres
comentarios
ç