sábado. 25.09.2021 |
El tiempo
sábado. 25.09.2021
El tiempo

O 8-M DE LS

O 92% das excedencias para atender a fillos pídenas mulleres

Por cada home con contrato a tempo parcial para coidar a persoas a cargo, hai 48 traballadoras que renuncian unha xornada completa polo mesmo motivo â?? elas representan o 98,2% das afiliadas ao réxime de empregadas do fogar e o 94% das coidadoras non profesionais

é a brecha máis profunda. Basta botar un ollo aos datos da Seguridade Social ou a EPA para comprobar que, de todos os prexuízos de xénero pendentes de superar, a repartición das tarefas de coidados é un dos máis evidentes. Todos os datos e estatísticas existentes arroxan a mesma conclusión: o traballo doméstico e os coidados seguen recaendo sobre os ombreiros das mulleres. Así, por exemplo, segundo datos do Instituto da Muller recollidos por Comisións Obreiras nun informe sobre Mercado de Traballo e Coidados, o 92% das excedencias para o coidado de fillos ou fillas pídenas as mulleres. 

Imaxe dunha intervención artística de Ana Navarrete de lamuestra 'In-Out House', celebrada na Sala X en 2013. RAFA FARIÑAA coordinadora de asociacións feministas Galegas 8M reivindica hoxe nas rúas a necesidade de pór os coidados no centro baixo a lema Sen coidados non hai vida. é a mensaxe que queren que soe en todas as cidades nas que se celebrarán mobilizacións para conmemorar o Día Internacional da Muller. 

Pero cando se fala de coidados non só fálase da atención de fillos a cargo, senón tamén de persoas dependentes. Neste sentido, o número de excedencias para o coidado de familiares en situación de dependencia outorgadas en Galicia en 2017 (os datos máis recentes ofrecidos polo Ministerio de Traballo) era de 275, das cales 215 pertencían a mulleres e só 60 foran solicitadas por homes. 

XORNADA REDUCIDA. Outra das medidas que facilitan a conciliación da vida laboral e familiar son as xornadas a tempo parcial. O problema é que, lonxe de solicitarse de forma equilibrada por parte de homes e mulleres, estas son demandadas no seu maior parte por elas. Así, por cada home que reduce a súa xornada para coidar a nenos ou adultos enfermos ou con dependencia, hai 48 mulleres que renuncian a unha xornada completa polo mesmo motivo. No último trimestre de 2019 había en Galicia 14.900 persoas con contratos a xornada parcial para o coidado de nenos, maiores ou dependentes. Delas, 14.600 eran mulleres, o que supón o 97% do total, tal e como recolle o mencionado estudo realizado por CCOO

As tarefas de atención a familiares a cargo rpercuten na calidade de vida, pero tamén nos salarios e nas pensións

Esta enquisa reï??eja os motivos polos que os traballadores teñen un traballo a xornada parcial, o que indica que outras responsabilidades familiares son tamén a razón pola que 10.900 traballadoras non teñen un contrato a xornada completa, fronte a 1.900 homes. As porcentaxes iguálanse noutras categorías, como entre os empregados que teñen xornada reducida por estudos. Neste caso existe maior paridade, aínda que son elas, cunha porcentaxe do 54%, as que máis reducen o seu horario para formarse. 

Desde que o Estado asume a cotización das coidadoras de dependentes, déronse de alta case mil na provincia

A Enquisa de Poboación Activa tamén pregunta á poboación inactiva (que non ten emprego nin o busca) os motivos da súa situación. Neste sentido, das persoas que renuncian a entrar no mercado laboral para exercer tarefas de coidados non remuneradas no ámbito familiar, o 86% son mulleres.

DEPENDENCIA. Un dato que serve para comprobar quen exerce os labores de atención a persoas dependentes é o que ofrece a Seguridade Social no seu rexistro de coidadores non profesionais dados de alta. Así, en febreiro de 2020, na provincia de Pontevedra, eran 1.066 as mulleres rexistradas neste réxime, fronte a 63 homes, o que supón que elas representan un 94%. 

As residencias e centros de día públicos para a terceira idade na Boa Vila teñen capacidade para 171 persoas

Desde abril de 2019, o número de coidadores rexistrados na Seguridade Social ha crecido. Isto é debido a un convenio especial da Seguridade Social polo cal o Estado faise cargo das cotizacións mensuais para garantir, no futuro, unha pensión para as persoas que teñen que facerse cargo de alguén da súa contorna. Deste xeito, se en marzo de 2019 eran 233 persoas as que cotizaban no apartado de coidadores non profesionais (realizando elas mesmas as achegas á Seguridade Social), na actualidade son 1.129.

EMPREGADAS DO FOGAR. Os datos reflicten tamén unha maioría esmagadora de mulleres entre as empregadas do fogar, é dicir, quen asume tamén traballos domésticos pero de forma remunerada. O Sistema Especial de Empregados do Fogar ten rexistradas na provincia a 8.219 traballadoras fronte a 148 homes. O peso das mulleres inmigrantes neste colectivo é importante, de modo que unhas 900 empregadas do fogar son estranxeiras. Os datos non reï??ejan a cantidade de mulleres que traballan neste sector na economía mergullada, que é unha das escasas opcións de supervivencia para as migrantes en situación irregular. 

Máis de cen nenos, anciáns e dependentes esperan unha praza pública

Máis aló das repercusións na calidade de vida das mulleres, o feito de que o peso dos coidados recaia sobre os seus ombreiros ten tamén consecuencias económicas. As pensións calcúlanse en función do tempo cotizado e as xornadas parciais ou as excedencias penalizan. Así, á brecha salarial súmase a das pensións. As mulleres da provincia cobran ao ano 4.862 euros menos que os homes. En canto ás pensións, eles cobran un 55% máis que elas, segundo datos do ano 2018.

DATOS. Os números da desigualdade

Ademais da enorme brecha dos coidados, na que os colectivos feministas han querido pór o foco nesta edición do 8-M, existen outros datos que evidencian que as desigualdades entre homes e mulleres son unha realidade. 

LABORAL. As pontevedresas cobran 4.862 menos que os seus compañeiros homes. Isto afecta tamén ás pensións, de modo que a media da paga de xubilación das mulleres en 2018 era un 55% máis baixa que a dos homes. 

O desemprego ten tamén rostro de muller. Se no último trimestre de 2019 a taxa de paro masculina era do 10,3%, a feminina era do 13,3%. Así, o 54,56% do paro do período de tempo mencionado soportárono as mulleres.
VIOLENCIA. A secuela da violencia de xénero é unha das manifestacións máis crueis do machismo. 

14. é o número de vítimas de asasinatos machistas no que vai de ano, o que supón que cada semana se produce máis dun crime. Desde 2003, cando empezaron a contarse os asasinatos, o machismo acabou coa vida de 1.047 mulleres. 

Na actualidade, hai 1.087 casos de violencia de xénero activos na provincia de Pontevedra, un deles de extremo risco e nove de alto risco. 

Ademais, ao longo de 2017 rexistráronse en España 9.537 delitos de tipo sexual. No 84% dos casos a vítima foi unha muller. 

O 92% das excedencias para atender a fillos pídenas mulleres
comentarios
ç