sábado. 18.09.2021 |
El tiempo
sábado. 18.09.2021
El tiempo

Sanidade e Administración entre a FP máis demandados en Pontevedra

Estudiantes del ciclo de Auxiliar de Enfermería en el IES Frey Martín Sarmiento. DP
Estudantes do ciclo de Auxiliar de Enfermería no IES Frey Martín Sarmiento. DP
A Consellería de Educación fixo pública a lista de admitidos nos ciclos da cidade, para os que solicitaron praza máis de mil alumnos nos diferentes centros

O curso 2021/2022 está ao virar a esquina e os centros de  Formación Profesional de Pontevedra ultiman detalles na preparación dos ciclos de réxime ordinario que ofrecen este ano. Entre os ciclos máis demandados atópanse, por unha banda, os pertencentes á rama sanitaria, especialmente o de Laboratorio Clínico e Biomédico, e, doutra banda, os especializados en Administración e Finanzas, que completaron a súa cota de prazas e manteñen unha ampla lista de espera en grao sumo ampla.

Os ciclos que se ofertan este ano por primeira vez tamén tiveron boa acollida. é o caso do de Transporte e Loxística, impartido no IES Luís Seoane na modalidade a distancia, que cubriu as súas 50 prazas.

A partir de setembro, e l IES Frai Martín ofrecerá nas súas instalacións o Ciclo de Grao Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico, para o que a nota media de acceso por Bacharelato está establecida en 7,58. Trátase do ciclo máis demandado, cun total de 112 solicitantes, dos cales só 22 lograron a súa praza. Agora, e ata o próximo día 26, o centro xestiona a matriculación e deixa en lista de espera aos 90 alumnos restantes para a segunda convocatoria de admisión, que terá lugar o 28 de xullo e á que optarán as persoas rexeitadas na primeira fase para cubrir os ocos que deixen aqueles que finalmente decidan non matricularse.

O mesmo centro ofrece os ciclos superiores de Dietética, para o que a nota máis alta foi 6,33 no acceso por Bacharelato; Estética Integral e Benestar, coa mesma nota, e Sistemas Electrónicos e Automatizados, cuxa nota máis alta situouse en 5,95. Esta forma de acceso acolle ao 70% dos alumnos, mentres que o centro resérvase outro 20% para os que entren a través dun grao medio e un 10% para os que realicen unha proba de acceso de titulación técnica.

O Ciclo de Grao Superior de Administración e Finanzas impartirase o próximo ano no IES Luís Seoane e completou os seus 30 prazas na variante de Xestión Administrativa, tanto na súa modalidade presencial como a distancia e conta xa coa maior parte das matrículas realizadas. "é unha das máis demandadas", apunta o director do centro, Carlos García.

A pesar de que a nota de corte supera o 7 e a máis alta obtida foi un 8,82, ponse á cabeza das formacións que este próximo curso liderarán en Pontevedra. Todo o contrario ao que ocorre con Asistente a dirección, do mesmo ciclo de grao superior, que unicamente completou 10 dos seus 30 prazas.

OUTROS CICLOS. O IES Sánchez Cantón ofrece este ano un Ciclo de Grao Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva, no que entraron 32 alumnos, dous deles deportistas de alto nivel. A nota media supera o 7 e entre os candidatos a esta formación atópase a cualificación máis alta deste curso, que se establece en 8,50 no acceso por Bacharelato. O corte sobe para os que chegan a través dun grao medio a un 8,82. Agora "quedan pendentes os que entrarán na facultade e non se matricularán, o prazo é ata o 26", explica Carlos Rodríguez, director do centro.

O IES Montecelo ten na súa oferta diferentes ramas entre as que tamén destaca a sanitaria, con Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico, ciclo para o que a nota media de acceso sitúase nun 8,55 para aqueles alumnos que accedar a través de título de técnico, e 6,38 para os procedentes de Bacharelato.

No que respecta á rama humanística, o centro ofrecerá a especialidade en Deseño e Xestión de Produción Gráfica en modalidade presencial durante o próximo curso, para o que tamén se presentaron numerosos candidatos.

A formación mantense á alza nun momento clave e os centros educativos de Pontevedra amplían o número de prazas tras a crise da covid.

Grao medio Laboratorio, de novo solicitado
O IES A Xunqueira ofertará este ano un único ciclo de grao medio da rama sanitaria. Será Operación de laboratorio, que viu completadas as súas prazas.

Un total de 105 alumnos presentaron a súa instancia para acceder a este ciclo de grao medio, dos cales só 19 foron elixidos segundo a súa nota para poder cursar estes estudos a partir do próximo mes de setembro. O centro educativo gárdase un total de sete prazas para repetidores, polo que serán 26 as definitivas para o curso 2021/2022.

O acceso pola ESO ten a nota máis alta en 7,20, mentres que 8,36 é a cualificación máxima por título de técnico.

Laboratorio foi a opción de máis de 100 alumnos que elixiron esta modalidade en calquera das cinco opcións propostas.

 

Sanidade e Administración entre a FP máis demandados en Pontevedra
comentarios
ç