jueves. 19.05.2022 |
El tiempo
jueves. 19.05.2022
El tiempo

Demostran que os nacidos no verán viven menos que os nacidos no inverno

Mano de una anciana y los pies de un bebé. NIKON-2110 (Pixabay)
NIKON-2110 (Pixabay)
Un estudo observa ademais que as posibilidades de morrer no primeiro trimestre de vida en España é similar á dunha persoa de entre 65 e 70 anos

Unha investigación dá Universitat de València mostra que unha persoa que nace non verán vive menos que unha nacida non inverno, un dato que, segundo vos investigadores, terá repercusións á hora de xestionar vos sistemas de pensións e na estratexia dás compañías aseguradoras.

Ou estudo, realizado polos profesores e investigadores Jose M. Pavía e Josep Lledó do Departamento de Economía Aplicada (área de métodos Cuantitativos para Economía e a Empresa) dá Universitat de València, analiza tamén vos impactos que ten para aseguradoras e sistemas de pensións facer correctamente vos cálculos dá esperanza de vida e as probabilidades de morte e supervivencia.

Ou traballo leva por título Estimation of the combined effects of ageing and seasonality on mortality risk: An application to Spain e foi publicado nunha dás revistas de estatística máis prestixiosas do mundo, Journal of the Royal Statistical Society, segundo remarca este xoves a UV.

O Peso DE CADA TRIMESTRE. Vos investigadores chegan á conclusión de que unha persoa nacida non verán ten aproximadamente tres meses menos de esperanza de vida que unha persoa nacida non inverno, tras analizar máis de strong <>180 millóns de eventos demográficos e estudar as probabilidades de falecemento e supervivencia para cada idade e trimestre tendo en conta ou trimestre do ano de nacemento de cada persoa.

Este feito deber a que as persoas que cumpren anos non inverno teñen en común que vos seus tres trimestres anteriores son menos duros que aquelas persoas que cumpren anos non resto dous trimestres. Este efecto é similar tanto en homes como en mulleres.

Ou DÍA DO CUMPLEAÑOS TAMBIÉN INFLÚE. Outras dás conclusións que se desprenden ten relación coa idade do individuo, pois por regra xeral, para unha idade en concreto, a maior proximidade dá seguinte data de aniversario, maior é a incidencia dá mortalidade.

Este feito ten excepcións como, por exemplo, nas idades adolescentes e especialmente para vos recentemente nados. Neste último colectivo, as melloras en medicamento reduciron considerablemente a strong <>mortalidade infantil (durante ou primeiro ano de vida).

Con todo, aínda que diminuíu, non estudo realizado desprender que a probabilidade de falecemento nas primeiras horas e días segue sendo considerable.

Por exemplo, a probabilidade de falecemento en España durante ou primeiro trimestre de vida é similar á probabilidade de falecemento dunha persoa de 65 e 70 anos para homes e mulleres, respectivamente.

NON INVERNO HAI MÁS MORTALIDADE. Ou inverno é, para gran parte dás idades, a estación onde maior mortalidade obsérvase, ligado especialmente ás condicións climatolóxicas. A maior idade, maior é a incidencia do inverno na mortalidade. Este feito afecta tanto a homes como mulleres.

As únicas diferenzas observables entre sexos son para vos homes entre 20 e 30 anos onde a intensidade dá mortalidade é superior non verán, ligado principalmente a strong<> maiores comportamentos de risco dous homes novos durante as vacacións.

APLICACIÓNS PRÁCTICAS DO ESTUDO. Vos profesores, que investigan non campo dá estatística e métodos cuantitativos, analizaron un período de catro anos (2005-2008) dunha base de datos real composta por microdatos de poboación de España, facilitadas polo Instituto Nacional de Estadística (INE), que constaba de nacementos, defuncións, emigrantes e inmigrantes rexistrados non Estado durando eses anos. Ademais, desenvolveron novas táboas de vida e táboas trimestrais.

Segundo apuntan non estudo, "a metodoloxía desenvolvida na investigación permite construír, sen necesidade de cálculos complexos e custosos, indicadores de mortalidade (e en particular táboas de mortalidade) con periodicidade inferior ao anual".

Pavía e Lledó explican que "abordar esta cuestión ofrece novas oportunidades para mellorar a xestión dás pensións, a planificación pública e vos plans de seguros, con posibles repercusións nos strong <>sistemas públicos de pensións e na competitividade e vos balances dás compañías de seguros, onde vos cálculos, ata ou momento, realízanse con periodicidade anual".

Demostran que os nacidos no verán viven menos que os nacidos no...
comentarios