Opinións de Marica Campo

Marica Campo

Despoboándonos

Nalgures lin que as zonas rurais do Estado español perden cinco habitantes a cada hora. Galiza contribúe teimosamente a que isto suceda porque é unha das comunidades coa  poboación máis avellentada. Que denunciar este feito sexa un tópico non lle resta veracidade e, moito menos, dramatismo.…