Jueves. 15.11.2018 |
El tiempo
Jueves. 15.11.2018
El tiempo
La Opinión de

Cereixas para todos

MIL CEREIXAS para unha fartura. Arredondadas e de cor vermella, cando están maduras, medio brancas e medio negras, son un dos froitos que medra en varios lugares de Galicia, para gozo dos...

Veñen con forza

OS NOVOS veñen con forza e boa falta que lles fai. Teñen o paso atrancado, impedíndolles camiñar con éxito cara a un posto de traballo digno, máis ou menos seguro e cunha duración superior á...

Primarias, que máis dá?

AS PRIMARIAS na política, aparentemente, están ben. Para uns, o peor deste modelo é o resultado. Parece unha feira, "se un perde, outro gaña". Nas primarias da política, curiosamente antes de...

Sequidade, ben e mal

DEPENDE, COMO moitas outras cousas, a sequidade está ben e mal ao mesmo tempo. A da actualidade é perigosa, poida que moi perigosa para os bosques de Galicia, a pesar de tratarse dun dos...

Liñas paralelas

AS RAIAS vermellas do seu xersei eran paralelas como as da garabata, as do pescozo da camisa ou as rechamantes do cinto de tela que lle daba dúas voltas á cintura. Os calcetíns que vestía eran...

Cada ollal co seu botón

AQUEL HOME de pelo branco e barba negra pon o seu ollo sempre no mellor. El, como todos, é consciente da dificultade de elixir nalgúns casos. Daquela, escolle o primeiro que mirou e sempre lle sae...

Viridiana xemía

VIRIDIANA, POLO seu nome, parece unha muller de tempos pasados, pero non, naceu a mediados do século vinte, estudou nun colexio de monxas, como todas as da época, e despois, na universidade...

A luz da esperanza

LEVA CONSIGO un reloxo que funciona coa luz e alumea de noite, carga e anda coa luz do sol, coa natural, coa luz do día. Un reloxo que indica os cambios de hora segundo a segundo e, cando faga...

Viva a memoria!

SAÍU DA casa e foi andando moi de présa para estación do tren. Non era estación, efectivamente, era un apeadoiro de pouca monta, un lugar escondido no medio dunha carballeira, a uns mil douscentos...

Patacas para todos

A VOLTAS coas patacas. Científicos peruanos do Centro Internacional da Papa (CIP) de Lima, conxuntamente con outros americanos do Centro de Investigación Ames (ARC) da Nasa, están estudando a...

Son todos iguais?

NON, NIN moito menos, non son todos iguais. Uns máis, outros menos e outros nada. Son iguais os que o son. Os defensores das desigualdades din que, diante da Xustiza, si. "Aquí todos somos...

Cantoras das verdades

VAN POLOS teatros, prazas e salas musicais de Galicia e do mundo, de palco en palco, de salto en salto, cantando e falando, lembrándolle ao respectable público que os refuxiados son como eran seus...

Por que?

O MAR ten beleza, ten vida e dá vida na redonda. Pero, no seu bravío leva e trae moita traxedia, agrándase coas bágoas das xentes que atrapa, xentes traballadoras e que buscan apousento para...

Fermín, a bondade

O MESTRE morreu. Dende as aulas da Complutense, decontado e despois de cumprir, foise para a diestra doutros dos grandes da intelectualidade, fabriqueiros da Galicia que queremos libre, sa e...

Esquecemento

CONCELLOS E lugares de importancia e tradición xacobea foron excluídos dos mapas impresos nas credenciais editadas pola Oficina do Peregrino que se reparten ou, mellor dito, que se venden nas...

Vázquez Queipo

MOI BEN. O Consello Galego de Enxeñarías (CGES), integrado polos colexios profesionais de enxeñarías reguladas, proponlle á Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), que homenaxee a Vicente Vázquez...

Menos de 7 días

TRABALLO TEMPORAL é o que hai, o que nos queda. É o que nos deixan as altas instancias do Estado. Precariedade laboral, contratos por día e, incluso, por horas, soldos inferiores aos da década...

A Academia

DIANTE DA Academia, da Real Academia Galega (RAG), hai que cadrarse, erguer o peito, expoñer a alma e render homenaxe, cada día, á institución senlleira e defensora da nosa lingua, integrada por...

Vaia por Deus!

O TELÉFONO móbil mata. Morre moita xente no mundo pola súa culpa, polo uso mal feito deste aparello aparentemente servizal, útil e favorecedor da comunicación entre uns e outros, da derradeira...

Venturoso 2017!

DESEXO QUE 2017 traia unha vida venturosa para toda a xente deste mundo, para os que andan na política, para os traballadores e traballadoras, para aquelas persoas que se dedican ao ensino, á...

Atentos e comedidos

NADA. NON HAI nada que facer, nada que ver, nada que prognosticar ou predicir. Cambian os tempos e as formas, poro non cambia outra cousa, nada máis. Todo segue o seu ritmo para que suave e...

Pedro Farrapeiro

INTERNET CHEGOU tarde para moitos dos paisanos que, a mediados do século pasado, andaban na verea de vendedores ambulantes, gañando a vida coa maleta ao lombo ou no lombo da mula, recorrendo a...

Onde está o medo?

O SUBCONSCIENTE daquela xente estaba dominado polo medo. Medo a todo. Incluso, os políticos do momento metían medo, tanto coas súas arengas como coas súas accións contraditorias diarias e coa...

No hospital, para curar

ESTABAN OS TRES no mesmo cuarto dun hospital privado (concertado), aínda que as súas doenzas eran distintas e de gravidade diferente. As camas, cos seus cabeceiros na mesma parede e á fronte a...

Murallas de arames

OS GALEGOS sabemos moito do pequeniño, temos o minifundio incrustado no territorio, na herdanza e na mente, somos como a expresión pura e lisa do reparto e do parcelamento. No noso territorio hai...

Intelixencia

DICÍAN DEL que era moi intelixente, un brillante operario en todo aquilo no que se metía, un formidable controlador do que era conveniente controlar, unha persoa con grande capacidade para...

A soidade

NAQUEL LUGAR que algúns de vostedes recordan con oitenta ou noventa persoas de distintas idades, vive Antón da casa de Abaixo, de oitenta e dous anos, abatido pola soidade diaria, de noite e de...

Minguan os dereitos

ESTABA DESESPERADA. Aquela muller non tiña posibilidades de sosego. Os seus fillos mozos andaban polo mundo traballando, un apañaba cereixas no val de Okanagan, na provincia canadiense de Colombia...

Xente de a pé

ESTAMOS NO ano do centenario das Irmandades da Fala e, por tal motivo, na semana pasada, a Universidade e outras institucións renderon homenaxe a Luís Porteiro Garea, un dos fundadores das...

Máquinas, para todo

DÚAS MULLERES de mediana idade, sentadas nunha cafetería da súa cidade, debatían con serenidade sobre o uso e o mal uso das máquinas sempre presentes neste mundo do seu dominio. Para unha, o labor...