Opiniones de Javier Nogueira

Javier Nogueira

Un verán especial

OS VERÁNS teñen menos aquel cando un traballa. Só hai estíos de verdade cando un ten menos de dezaoito e pode dedicar tres meses a facer o lacazán. Despois todo é deixarse ir e mesturar intres divertidos con aquel xefe que está de peor humor porque non pode ir a Sanxenxo ou aquel compañeiro ao…