Xoán Antón Pérez-Lema
Xoán Antón Pérez-Lema
Opinión

Aprendermos a historia de Galicia

A lexislación estatal distribúe as competencias para a fixación do currículum educativo ao 50% entre a Adminsistración do Estado e cadansúa Administraciuón autonñomica nos países con lingua propia. No exercicio desta competencia o Goberno do Estado ven  de fixar os contidos mínimos a estudar…