Opiniones de María Celeiro

Vivir é caro

FACÉMONOS VELLOS, é un feito. Eu nótoo, sobre todo, nos temas de conversación. Os meus amigos e eu xa non só (que tamén) falamos de ligues, festas varias, utopías da vida... Senón que tocamos temas moito máis profundos e serios, de xente adulta, que diriamos. Por exemplo, xa falamos de cartos. E…