Opiniones de Tito Diéguez

Tito Diéguez

Encriptados de complexa descodificación

NÓN É ÁS veces doado desencriptar as mensaxes políticas. Algunhas nin co tempo, como se de conxeturas matemáticas se tratara que tardan décadas en ser descifradas. Outras vanse desencasulando aos poucos, como a de Feijóo cando asegurou que non é presidente porque non quixo. Máis difícil vai…