miércoles. 21.04.2021 |
El tiempo
miércoles. 21.04.2021
El tiempo

Fundación Francisco Franco

Segundo a propia Fundación Francisco Franco, constituída o 8 de outubro de 1976, entre os seus fins estatutarios está o de "difundir e promover o estudo e coñecemento sobre a vida, o pensamento, o...

Terror nas residencias

A palabra terror vén do latín e asóciase a ‘tremor’, mais nós temos en galego a forma ‘arrepío’, que resulta perfecta para describir o que ten acontecido no pasado, o que acontece hoxe e...

Meirás

ANDABA EU días atrás remexendo libros e documentación sobre o topónimo e patronímico Meirás, e os seus próximos Meira ou Mera, e certas etimoloxías levábanme a unha noción de néboa mesta e baixa,...

Virus no ensino

SE SE TIVESEN feito as cousas ben, ao seu debido tempo e seguindo criterios científico-sanitarios, a reapertura dos centros escolares ofrecería a día de hoxe un índice de seguridade aceptábel para...

Educación desestimada

CATRO SINDICATOS, diante da falta dun plan seguro para alumnos e profesores días antes do regreso ás aulas (pandemia vixente), convocan en Madrid unha folga do profesorado co obxectivo, en...

Cousas da realidade

EXISTE, claramente, unha 'realidade obxectiva', que é aquela que pertence a un espazo e a un tempo concretos, e que pode ser percibida por persoas diferentes e en momentos diferentes. E esa é...

Emérito

Ben claro é que o vocábulo «emérito», máis alá da raíz indoeuropea presente que nos traslada o concepto de «compartillar», significa persoa merecente dun status ou recompensa (por mérito) en...

Puritanismo

O PURITANISMO nunca desapareceu como tal dos ámbitos sociais contemporáneos e volve estar entre nós ben puxante ou mesmo, diríamos, brioso. Até o conservador e naturalista Hipólito Taine escribiu...

Países frugais

UNHA BOA amiga miña sostén que o sintagma "países frugais" é un concepto, aquí e agora, acaramelado. Docemente hipócrita, digámolo así. E para entendermos isto vaiamos ao que di Javier...

Cunqueiro en Elsinor

ALBERTO RUIZ de Samaniego dános noticia, a través dun texto escrito no ‘Libro das Faces’, da visita que Álvaro Cunqueiro realizou ao castelo de Elsinor unha tarde de xuño de 1970. O propio...

Dereitos humanos

Thomas Jefferson na Declaración de Independencia dos Estados Unidos, asinada en 1776, afirma con claridade que "os homes son creados iguais" e que posúen dereitos inalienábeis, entre os que están...

Desigualdades

Mentres unha ‘influencer’ de moda publicita un bolso de 50.000 euros, só en Europa se contabilizan a día de hoxe 122 millóns de pobres

Contra as mulleres

A loita da muller pola igualdade, así o propagan os seus voceiros, atenta contra a familia (tradicional) e constitúe mesmo unha ameza á humanidade

Decadencia cultural

VIVIMOS NA ÉPOCA actual un movemento de declinación ou un certo período de ruína  en todo o que atinxe á creación cultural e á cultura nun sentido máis amplo? Sen entrarmos nos...

Carvalho Calero 2021

UNHA BOA parte da sociedade galega, a través de diversas asociacións culturais, institucións e colectivos varios, propúxolle nos últimos días á Real Academia Galega que, dada a imposibilidade, por...

Incivismo

Dun tempo a esta parte, asistindo, como estamos, a un proceso de "desconfinamento progresivo" (prefiro esta expresión, desculpen, á de "desescalada"), obsérvase un aumento preocupante de...

Librarías

Case coincido coa reapertura das librarías, sempre baixo estritas medidas e condicións axeitadas en plena pandemia —noticia esta para celebrarmos con xúbilo certo—, chéganos a información do peche...

Xerontofobia

RECENTEMENTE a Comisión de Dereitos Humanos do Consello de Europa denunciou un aumento considerábel dos discursos de odio dirixidos ás persoas maiores, dígase vellos ou anciáns. Para esta...

Presenza de Luz Pozo Garza

NUN RETRATO literario de Luz Pozo Garza que eu escribín xa hai ben anos, referíame a ela, á súa presenza, como unha exhalación luminosa, pois a súa persoa transmitía un sentido inequívoco de...

Calvinismo político

O REDACTOR XEFE da revista alemá Der Spiegel, Steffen Klusmann , non dubidou en afirmar nos últimos días, referíndose a Alemaña e ao seu papel na crise europea do coroavirus, que empoleirarse...

Calvinismo político

Existen, neste modelo de UE que se revela insensíbel e en certa maneira inútil, dúas formas de entender a política, a sociedade, a economía e o poder

Economía e saúde

Calquera persoa con coñecemento do devir político sabe perfectamente que existe un marco xurídico no neoliberalismo, globalización incluída, que permite a transferencia das riquezas das clases...

Os nosos vellos

Os nosos vellos, si. E incluíndomos nese ‘nosos’ os vellos e vellas galegos e, á par, un sentido universal —toda a vellez do mundo— asociado ao signo de pertenza, agarimosa, fixado no posesivo...

As persoas en primeiro lugar

Teñamos ben presente, como quería o filósofo, que só na saúde hai liberdade, pois a saúde é a primeira de todas as liberdades

Carvalho segundo Rabuñal

Que sería de nós sem aquel escocés, Thomas Carlyle, que fixou con sabedoría o xénero biográfico como primordial para coñecermos, ademais da vida, o pensamento

Actualidade do medo

NO CASO que vivimos en relación coa epidemia do coroavirus, xa convertida en global por unha ampla maioría dos medios de comunicación, agroman tamén as alarmas inmediatas e conseguintemente o medo...

Contra Miguel Hernández

O analista Carlos Lareau fala da existencia en España dun "neofranquismo xenético", antropolóxico, asociado ás novas formas de censura actuantes

Suíza

FALÁNDOMOS DE Suíza, eu teño que recoñecer que, dende que puxen o pé por primeira vez nas terras da denominada Confederación Helvética, experimentei só boas impresións e sensacións. Foron...

Adoutrinamento

FALAN ACOTÍO de "adoutrinamento" diversas organizacións políticas de extrema dereita e algunhas entidades ultracatólicas con resonancias franquistas máis que evidentes. E refírense estas a un...

O crecemento do odio

Tennessee Williams definiu o odio como un sentimento que só pode existir en ausencia de toda intelixencia
ç