Opiniones de Marica Campo

Marica Campo

A estupidez humana, axioma ou teorema?

Comezo recordando, por se alguén o esqueceu, que un axioma é algo que non precisa demostración; pola contra, un teorema ten que ser demostrado. Axiomático sería o evidente, xa que logo, así que semella certo que nada é máis difícil de demostrar que o que é evidente. Malia todo, dispóñome a facelo…