Viernes. 23.02.2018 |
El tiempo
Viernes. 23.02.2018
El tiempo

Medo no corpo dos pensionistas

NO PASADO franquista, na transición e, segundo parece, agora mesmo, métese o medo no corpo dos pensionistas cunha ameaza coñecida: poden desaparecer as pensións. Nas...

Violencia estrutural (e 2)

DEFINIMOS A violencia estrutural como aquela que forma parte orgánica dun determinado sistema social. É dicer, que non é eliminábel senón que se pode paliar, ou...

Violencia estrutural (I)

HAI UNHA grande corrente social de rexeitamento da violencia de xénero. Estamos non só de acordo, senón mobilizadoramente de acordo. O que sucede en moitos casos é que...

O negocio da cultura

VISITEI CON certo interese e curiosidade a exposición aberta en Ourense titulada In tempore Sueborum ; é obra da Deputación ourensá que ao parecer fíxose cargo...

Non é a demografía (e 3)

ATENDENDO O chamado problema demográfico como tal problema no ámbito interior da poboación e das súas características, pérdese a perspectiva da diagnose...

Non é a demografía (2)

AS CONDICIÓNS sociais propicias ao incremento dos nacementos, as que faciliten que fundamentalmente as mulleres novas decidan ter fillos no seo dunha familia ou fóra dela, abranxen...

Consumo estragador

SE COMO consumidores temos unha capacidade relativa de decisión soberana sobre os bens que consumimos, poderíamos pensar que levando a cabo prácticas racionais de consumo é posíbel liberarse da...

Síndrome do emperador

ANTES DE opinar sobre a onda de moda, é dicer, o modo aceptado de forma masiva acerca da crianza actual dos nenos, debo pedir unha morea de dispensas, expresar unha listaxe longa de reservas, e...

Premio da concordia

DÍAS PASADOS concedéronlle o Premio da Concordia Princesa de Asturias á Unión Europea. Quedei sobrecollida, por non dicer asombrada, aloleada, conmovida, estupefacta, confusa ou alleada. Mesmo...

O rol do ensino na actualidade

DE NOVO utilizo como escusa para tratar da utilidade social do ensino actual unha conversa na que alguén de maneira decepcionada se mostraba asombrada do nível dos universitarios actuais....

O Pastor para a Galiza

ÁS VECES temos ideas, que non han valer para nada, porque non son contestación de nengunha pergunta, pero no cimo da humildade soberbiosa (en palabras de autoría de Quico Cadaval) podémonos...

Os basquiños e o Estado

BASQUIÑOS É o nome que receberon e receben os naturais de Euskadi -nación irmá- que chegan a Santiago polo cami- ño francés. Estou certa de que este é o único lugar do mundo onde se aplica un...

As pensións dos galegos

DEBE FORMAR parte da axenda de propaganda que o aparato de idem do Estado envía aos medios de comunicación para orientar a información verdadeira. O caso é que nos medios galegos soen aparecer...

Homilía municipal

HAI UN tempo, había conferencias con coloquio, rodas de prensa con perguntas, mesas redondas participativas, con debate, críticas e, ás veces, perda das formas, reunións con viciños para ouvir...

Lección de humildade

HAI MOITAS formas de receber leccións de humildade. Unhas persoas teñen que verse nun xulgado citadas, para se pór en situación de vulnerabilidade, querse dicer, porque lle andan cerca a unha...

Modas para a saúde (e II)

PARECERÍA MÁIS sensato para gobernar os asuntos relacionados coa saúde pública facer un programa de labores de prevención que proporcionar medicamentos de forma barata. A prevención debería...

Modas para a saúde

AS MODAS seica tamén afectan ás prescricións médicas. Agora tócalle ao azucre. Mesmo o ministro de Facenda tiña idea de recadar 200 millóns de euros ao aplicar un imposto especial sobre as bebidas...

60 anos de Europa

O 25 DE Marzo de 1957 asinouse en Roma (por certo, no sul de Europa) o Tratado de Roma. Cumpríronse antonte 60 anos que, se na vida dun persoa é unha cifra importante, na historia duns países pode...

Un anaco de democracia

OS ACONTECEMENTOS políticos post-eleccións galegas teñen tintes de estourido e non precisamente pre-San Froilán. Observamos estupefactas -é dicer, coa boca aberta e sen dala pechado- como o...

Utilidade do ensino (I)

FACER UNHA ANÁLISE sobre a utilidade do ensino podería facer pensar que pretendemos levantar unha polémica sobre un acervo social non discutido desde hai case un século; non...

Non é xestión, é política

PARECE QUE a cuestión da boa xestión vai formar parte da campaña eleitoral galega. Fálase de que hai que derrotar os actuais gobernantes porque son malos xestores. O cambio suporía pasar a...

A indisciplina

TRATABAMOS o luns pasado da ausencia de boa educación, sen nos meter en profundidades: poderíamos facer un tratado de desastres, pero non convén difundilos, para non dar ideas. Se se escrebe sobre...

Crecemento sen emprego

EXAMINANDO AS cifras dos rexistros oficiais de emprego, é evidente que se está creando. Pero é tamén certo que o ritmo de creación de emprego é inferior ao do crecemento expresado en cifras do...

A mala educación

É COMPLICADO FALAR de boa ou mala educación sen se poñer en entredito. Penso que non val a pena referirse ao mal que che poida parecer que cando atravesas un espazo...

Da UE: hai porta de saída

ESTA SEMANA, á parte de rematar coa xornada de reflexión preelectoral despois do suspenso na primeira convocatoria, imos observar, desde a distancia curta da mar oceana por medio, como se...

Etiquetado: diferenzas

AS CONSUMIDORAS responsábeis que vivemos —non se dí nada do degrau de voluntariedade— no seo da Comunidade Europea, zona euro, temos a obriga de nos informar correctamente do contido e...

Concepto de plan para un gobernante

PIDO DESCULPAS por se ofendo a alguén ou ese alguén dáse por aludido. Nada máis lonxe da miña intención. Sucede que, por mor do interese que teño por facer ben as cousas, en podendo, aponto unhas...

Industria chinesa e nós (III)

ANTES DE nos esquecermos de China, citaremos dous casos de compañías multinacionais. Son enormes, potentes, lonxevas e fabrican en China contando con man de obra chinesa, occidental, ou a que...

Industria chinesa e nós (II)

CALQUERA persoa galega constata, simplemente paseando, como foron pechando —nas nosas cidades e vilas— pequenos negocios que cobrían unha grande parte do sector servizos de distribución. E, non...

Industria chinesa e nós (I)

O FEITO DE producir o propio, o necesario para soster un nivel de vida digno para todo un país —sexa este o noso ou un Estado dos que compoñen a Unión Europea— requere ter produción propia. Dito...