Opinión

Abuso do concepto de igualdade

Critícase unha hipotética amnistía a independentistas cataláns co argumento de que así se elimina a igualdade dos españois, e pode ser porque co perdón dos delitos dos condenados xa non serían iguais diante da lei coma os demais. Racharía así co principio de legalidade, pero abúsase do concepto para incidir na reprobación desta medida cando con ela se di que rompería coa igualdade material, referida ás comunidades autónomas, cando xa existen diferencias legais, como o privilexio fiscal de País Vasco e Navarra, e tamén porque os poderes públicos non tomaron as medidas necesarias para conseguir un reequilibrio das desigualdades, entre autonomías pero tamén entre cidadáns. A subida do salario mínimo e o incremento dos impostos aos que máis teñen favorecen a tendencia cara a igualdade, pero entre territorios non se procura o reequilibrio, e iso fomenta a desproporción entre españois. Mentres, séguese abusando do concepto de igualdade.

Comentarios